Ewch i’r prif gynnwys

Cofnodion 2015/2016

Dewch o hyd i'r holl gofnodion o gyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn academaidd 2015/2016.

Nodwch na fydd y cofnodion yn ymddangos ar y dudalen hon nes iddynt gael eu cymeradwyo gan y pwyllgor perthnasol.

Ni fydd cofnodion cyfarfodydd sy'n cael eu cynnal ar ddiwedd y sesiwn academaidd yn ymddangos ar y dudalen hon nes bod y sesiwn newydd wedi dechrau. Mae'r cofnodion ar gael yn Saesneg yn unig.

Llys

Cyngor

Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

Pwyllgor Archwiliad

Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Pwyllgor cymrodorion

Pwyllgor Llywodraethu

Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

Pwyllgor Polisi ac Adnoddau

Y Senedd

Cysylltwch

I weld unrhyw gofnodion nad ydynt wedi'u cynnwys ar y dudalen hwn cysylltwch â:

Cefnogi pwyllgorau