Ewch i’r prif gynnwys

Cofnodion 2018/2019

Holl gofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19.

Nodwch na fydd y cofnodion i’w gweld ar y dudalen hon hyd nes bydd y pwyllgor perthnasol wedi’u cymeradwyo.

Ni fydd cofnodion cyfarfodydd a gynhelir ar ddiwedd y sesiwn academaidd i’w gweld ar y dudalen hon nes bydd cyfarfod cyntaf y sesiwn newydd wedi’i gynnal.

Y Cyngor

Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Pwyllgor Llywodraethu

Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau

Y Senedd

Pwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil y Brifysgol

Cysylltwch â ni

I gael cofnodion sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon, cysylltwch â:

Cefnogi pwyllgorau