Ewch i’r prif gynnwys

Cofnodion 2018/2019

Holl gofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19.

Nodwch na fydd y cofnodion i’w gweld ar y dudalen hon hyd nes bydd y pwyllgor perthnasol wedi’u cymeradwyo.

Ni fydd cofnodion cyfarfodydd a gynhelir ar ddiwedd y sesiwn academaidd i’w gweld ar y dudalen hon nes bydd cyfarfod cyntaf y sesiwn newydd wedi’i gynnal.

Y Cyngor

 • 1 a 2 Hydref 2018 - Cyfarfod y Cyngor (Cynhadledd Flynyddol)
 • 26 Tachwedd 2018 - Cyfarfod y Cyngor
 • 20 a 21 Mawrth 2019 - Cyfarfod y Cyngor
 • 8 Gorffennaf 2019 - Cyfarfod y Cyngor

Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

Pwyllgor Archwilio

 • 11 Hydref 2018 - Cyfarfod Archwilio
 • 13 Tachwedd 2018 - Cyfarfod Archwilio
 • 21 Chwefror 2019 - Cyfarfod Archwilio
 • 12 Mehefin 2019 - Cyfarfod Archwilio

Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Pwyllgor Llywodraethu

 • 19 Medi 2018 - Cyfarfod Pwyllgor Llywodraethu
 • 1 Tachwedd 2018 - Cyfarfod Pwyllgor Llywodraethu
 • 12 Chwefror 2019 - Cyfarfod Pwyllgor Llywodraethu
 • 4 Mehefin 2019 - Cyfarfod Pwyllgor Llywodraethu

Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau

 • 19 Medi 2018 - Cyfarfod Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau
 • 1 Tachwedd 2018 - Cyfarfod Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau
 • 12 Chwefror 2019 -Cyfarfod Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau
 • 4 Mehefin 2019 - Cyfarfod Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau

Y Senedd

Pwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil y Brifysgol

Cysylltwch â ni

I gael cofnodion sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon, cysylltwch â:

Cefnogi pwyllgorau