Ewch i’r prif gynnwys

Cymdeithasol ac amgylcheddol

Environmental image

Rydym yn gwneud gwaith ymchwil ar draws y ddisgyblaeth sy’n canolbwyntio ar y cydadwaith rhwng unigolion a’r hyn sydd o’u cwmpas.

Mae gwaith ymchwil cymdeithasol ac amgylcheddol yn cael ei gynnal mewn dau grŵp cydweithredol: Seicoleg Gymdeithasol, a Risg a’r Amgylchedd. Mae’r ddau grŵp yn cynnal gwaith ymchwil sylfaenol a chymhwysol sy’n mynd i’r afael â phroblemau damcaniaethol a chymdeithasol cyfoes, gan gynnwys: agweddau a gwerthoedd, emosiwn a newid mewn ymddygiad.

Seicoleg gymdeithasol

Y tri phrif faes ymchwil yn y grŵp seicoleg gymdeithasol yw effaith ac emosiynau, agweddau a gwerthoedd a hunaniaeth gymdeithasol. Rydym hefyd yn cynnal rhywfaint o waith ymchwil ym maes niwrowyddoniaeth wybyddol gymdeithasol, gan archwilio seiliau niwral canfyddiad cymdeithasol ac emosiynau (ar y cyd â chydweithwyr ym maes Niwrowyddoniaeth WybyddolChanolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC).

Risg a'r amgylchedd

Cynhelir gwaith ymchwil ynghylch risg a’r amgylchedd yn yr Ysgol yn bennaf yn y Grŵp Ymchwil Deall Risg, sy’n grŵp rhyngddisgyblaethol. Mae gwaith ymchwil y grŵp yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng unigolion/cymunedau a risgiau amgylcheddol/technolegol. Mae gennym arbenigedd yn y canlynol:

  • seicoleg newid yn yr hinsawdd
  • agweddau’r cyhoedd tuag at systemau cyflenwi ynni a’u derbynioldeb
  • newid ymddygiad cynaliadwy a lleihau’r galw am ynni
  • gwrthdaro cymdeithasol a lleoli technolegau ynni ar raddfa fawr
  • canfod risg, cyfathrebu ac ymgysylltu â’r cyhoedd.