Ewch i’r prif gynnwys

Niwrowyddoniaeth

Brain cross section

Mae ein gwaith ymchwil ym maes niwrowyddoniaeth yn cael ei wneud mewn tri grŵp, ac mae’n canolbwyntio ar sylfeini biolegol a seicolegol gwybyddiaeth.

Mae ein gwaith ymchwil ym maes niwrowyddoniaeth yn cael ei wneud mewn tri grŵp cydweithredol: Niwrowyddoniaeth Ymddygiadol, Niwrowyddoniaeth Wybyddol a Gwyddoniaeth Ddelweddu.

Mae’r gwaith ymchwil ym mhob grŵp yn ymdrin â swyddogaethau ymddygiadol arferol a gwybyddol, a sut mae’r swyddogaethau hyn yn gwaethygu yn ystod camau gwahanol o glefydau.

Mae’r grwpiau hyn wedi datblygu cysylltiadau rhyngddisgyblaethol da gyda Chanolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, Sefydliad Ymchwil Dementia, a Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl.

Niwrowyddoniaeth ymddygiadol

Rydym yn dadansoddi prosesau sylw, gwybyddiaeth, emosiwn, dysgu, cofio a phrosesau ysgogol; a deall y systemau niwral y mae’r prosesau hyn yn dibynnu arnynt, a’r dulliau genetig sy’n gysylltiedig â’r rhain. Mae ein gwaith ymchwil yn ymwneud â deall y prosesau hyn mewn organebau iach, ac mewn gwahanol gyflyrau clefydau.

Niwrowyddorau gwybyddol

Mae ein gwaith yn cwmpasu astudiaethau arferol ac astudiaethau niwroseicolegol i ddulliau niwral cofio, canfod, sylwi, gwneud penderfyniadau, rheoli camau gweithredu a chyfathrebu cymdeithasol.

Gwyddoniaeth ddelweddu

Rydym yn gwneud gwaith ymchwil i optimeiddio delweddau, delweddu niwroffisiolegol a swyddogaeth niwrodrosglwyddyddion a delweddu clinigol a gwybyddol. Rydym yn defnyddio technolegau delweddu datblygedig i wneud ymchwil i strwythur a swyddogaeth y corff dynol, gan ganolbwyntio’n benodol ar niwrowyddoniaeth. Mae ein gwaith ymchwil yn cynnwys datblygu dulliau caffael a dadansoddi newydd, a’u cymhwyso yn y ffordd orau posibl ym maes niwrowyddoniaeth sylfaenol, gwybyddol a chlinigol.

Thema allweddol yw niwroddelweddu aml-foddol, gan gydnabod y manteision sylweddol a ddaw o gyfuno’r mewnwelediadiadau y mae’r dulliau gwahanol yn eu cynnig. Mae’r rhan fwyaf o staff ymchwil yng ngrŵp gwyddoniaeth ddelweddu yn defnyddio dau neu fwy o’n technolegau craidd. Mae'r rhain yn cynnwys MRI, MEG, EEG a TMS.

Canolfannau a sefydliadau

Tu allan i Ganolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd gwerth £44m

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd

Dwyn arbenigedd ynghyd sy'n arwain y byd mewn delweddu ymennydd, gan ddefnyddio mapio ac ysgogiad i ddeall achosion cyflyrau niwrolegol a seiciatrig.