Ewch i’r prif gynnwys

Niwrowyddoniaeth

Neuro Scan Image
Sgan o’r ymennydd sy’n rhoi manylion am wifrau’r ymennydd.

Mae ein gwaith ymchwil ym maes niwrowyddoniaeth yn cael ei wneud mewn tri grŵp, ac mae’n canolbwyntio ar sylfeini biolegol a seicolegol gwybyddiaeth.

Mae ein gwaith ymchwil ym maes niwrowyddoniaeth yn cael ei wneud mewn tri grŵp cydweithredol: Niwrowyddoniaeth Ymddygiadol, Niwrowyddoniaeth Wybyddol a Gwyddoniaeth Ddelweddu.

Mae’r gwaith ymchwil ym mhob grŵp yn ymdrin â swyddogaethau ymddygiadol arferol a gwybyddol, a sut mae’r swyddogaethau hyn yn gwaethygu yn ystod camau gwahanol o glefydau.

Mae’r grwpiau hyn wedi datblygu cysylltiadau rhyngddisgyblaethol da gyda Chanolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, Sefydliad Ymchwil Dementia, a Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl.

Niwrowyddoniaeth ymddygiadol

Rydym yn dadansoddi prosesau sylw, gwybyddiaeth, emosiwn, dysgu, cofio a phrosesau ysgogol; a deall y systemau niwral y mae’r prosesau hyn yn dibynnu arnynt, a’r dulliau genetig sy’n gysylltiedig â’r rhain. Mae ein gwaith ymchwil yn ymwneud â deall y prosesau hyn mewn organebau iach, ac mewn gwahanol gyflyrau clefydau.

Niwrowyddorau gwybyddol

Mae ein gwaith yn cwmpasu astudiaethau arferol ac astudiaethau niwroseicolegol i ddulliau niwral cofio, canfod, sylwi, gwneud penderfyniadau, rheoli camau gweithredu a chyfathrebu cymdeithasol.

Gwyddoniaeth ddelweddu

Rydym yn gwneud gwaith ymchwil i optimeiddio delweddau, delweddu niwroffisiolegol a swyddogaeth niwrodrosglwyddyddion a delweddu clinigol a gwybyddol. Rydym yn defnyddio technolegau delweddu datblygedig i wneud ymchwil i strwythur a swyddogaeth y corff dynol, gan ganolbwyntio’n benodol ar niwrowyddoniaeth. Mae ein gwaith ymchwil yn cynnwys datblygu dulliau caffael a dadansoddi newydd, a’u cymhwyso yn y ffordd orau posibl ym maes niwrowyddoniaeth sylfaenol, gwybyddol a chlinigol.

Thema allweddol yw niwroddelweddu aml-foddol, gan gydnabod y manteision sylweddol a ddaw o gyfuno’r mewnwelediadiadau y mae’r dulliau gwahanol yn eu cynnig. Mae’r rhan fwyaf o staff ymchwil yng ngrŵp gwyddoniaeth ddelweddu yn defnyddio dau neu fwy o’n technolegau craidd. Mae'r rhain yn cynnwys MRI, MEG, EEG a TMS.

Canolfannau a sefydliadau

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd

Dwyn arbenigedd ynghyd sy'n arwain y byd mewn delweddu ymennydd, gan ddefnyddio mapio ac ysgogiad i ddeall achosion cyflyrau niwrolegol a seiciatrig.