Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd

Mae Canolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd (CUCHDS) yn cynnig cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a gwaith ymchwil wrth astudio maes datblygiad dynol o adeg eu cenhedlu i fod yn oedolyn.

Mae’r Ganolfan, a elwir yn CUCHDS, wedi dod â chanolfannau a rhaglenni ymchwil sydd wedi hen sefydlu ynghyd, gan gynnwys Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru (WARC), y Grŵp Astudiaethau Ffrwythlondeb, y Rhaglen Hyfforddiant Doethurol Seicoleg Addysgol, gyda mentrau newydd ym maes niwrowyddoniaeth datblygiadol, astudiaethau amlddisgyblaethol o les plant, a Meistr mewn Anhwylderau Seicolegol Plant.

Mae adeilad y Ganolfan yn cynnwys labordai a gynlluniwyd ar gyfer astudio plant ac oedolion, gan gynnwys ystafell synhwyraidd Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru (WARC), yr Uned Asesu Niwroddatblygiad (NDAU), a’r uned a ariennir gan Sefydliad Waterloo ar gyfer plant sydd wedi’u cyfeirio yno gyda phroblemau o ran datblygu. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau agos â chanolfannau eraill, gan gynnwys Sefydliad Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl, DECIPHer a CASCADE.