Ewch i’r prif gynnwys

Datblygiad ac iechyd

Dev and Health

Mae ein thema datblygiad ac iechyd yn gwneud gwaith ymchwil i ddatblygiad gwybyddol dynol, datblygiad echddygol a datblygiad cymdeithasol cadarnhaol o’r adeg cenhedlu hyd at fod yn oedolyn.

Cynhelir gwaith ymchwil ym maes datblygiad ac iechyd yn ein Canolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol (CUCHDS) pwrpasol, sydd hefyd yn gartref i Ganolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru, a Rhaglen Hyfforddiant Doethurol Seicoleg Addysgol.

Mae’r gwaith ymchwil yn mynd i’r afael â phroblemau sylfaenol sy’n ymwneud â datblygiad nodweddiadol ac annodweddiadol, yn ogystal ag iechyd atgenhedlol ac ymddygiadau sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Gwyddoniaeth ddatblygiadol

Mae ein gwaith ymchwil ym maes gwyddoniaeth ddatblygiadol yn cynnwys datblygiad gwybyddol, echddygol a chymdeithasol cadarnhaol o fabandod i lencyndod. Rydym hefyd yn astudio awtistiaeth mewn plant ac oedolion (Ganolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru) a’r sail niwrofiolegol ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Iechyd

Mae ein gwaith ymchwil ym maes iechyd yn cynnwys astudio iechyd atgenhedlu, y ffactorau iechyd sy’n effeithio ar berfformiad bodau dynol, ac ymddygiad sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Rydym hefyd yn gwneud gwaith ymchwil i ystod o broblemau iechyd gan gynnwys ymddygiad gwrthgymdeithasol a seicopathi, dibyniaeth, lledrithion, iselder, ADHD, anhwylder ar y sbectrwm Awtistiaeth, clefyd Alzheimer, sgitsoffrenia a gorbryder.

Ein canolfan ymchwil datblygiadol

CUCHDS PSY

Canolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd

Mae Canolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd (CUCHDS) yn cynnig cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a gwaith ymchwil wrth astudio datblygiad dynol o adeg eu cenhedlu i fod yn oedolyn.