Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddor wybyddol

Woman attaching an EEG cap and electrodes to a male study participant's head
An EEG cap and electrodes are attached to a participant's scalp before testing.

Mae'r thema seicoleg wybyddol yn cynnwys dau grŵp cydweithredol sydd â diddordeb mewn deall sut mae’r ymennydd yn gweithio ar lefel swyddogaethol.

Mae’r ddau grŵp yn mynd i’r afael â chwestiynau sylfaenol ynghylch prosesau seicolegol, gan gynnwys sut mae gwybodaeth synhwyraidd yn cael ei deall, sut caiff penderfyniadau eu gwneud, a sut mae cof yn codi.

Mae’r grwpiau hyn cydweithio’n eang ar draws yr Ysgol, ac mae eu gwaith ymchwil yn cysylltu â sawl canolfan ymchwil gan gynnwys Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd Chanolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd.

Canfod a gweithredu

Rydym yn astudio golwg, clyw, cyffyrddiad, cydbwysedd, rheoli echddygol a phenderfyniadau. Ein nod yw deall sut y caiff gwybodaeth ganfyddiadol ei phrosesu, sut mae’n dylanwadu ar gamau gweithredu, sut caiff camau gweithredu gwirfoddol ac awtomatig eu creu, a sut mae camau gweithredu yn dylanwadu ar ganfyddiad. Rydym yn defnyddio methodolegau gan gynnwys seicoffiseg, recordio symudiadau’r llygaid, modelu cyfrifiadurol, dulliau fMRI a MEG.

Seicoleg wybyddol

Rydym yn astudio dysgu, cofio, iaith, rhesymu, gwneud penderfyniadau a chanfyddiad achosiaeth. Yn ogystal â chanolbwyntio ar gwestiynau damcaniaethol sylfaenol, mae gan y grŵp fewnbwn i agweddau cymhwysol ar berfformiad dyn, megis effaith niwed i’r ymennydd ar y broses adnabod wynebau.