Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau byr

Cynigiwn ystod o gyrsiau byr yn unol ag amserlen, gan alluogi’r rhai sy’n eu dilyn i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn amgylchedd difyr a deinamig wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn y maes.

Mae ein rhaglen DPP cyrsiau byr yn eich galluogi chi i ddysgu'n hyblyg a datblygu sgiliau'n berthnasol i'ch proffesiwn. Cyrsiau byrrach, dwys, di-gredyd yw’r rhain gan mwyaf. Er bod rhai ar gyfer pobl mewn meysydd proffesiynol penodol, mae eraill yn ymdrin â sgiliau mwy cyffredinol a fydd yn werthfawr i ystod eang o bobl.

Mae ein cyrsiau Marchnata a Chyfathrebu ar-lein, Cyfathrebu, a Rheoli wedi'u dylunio i ategu'u gilydd, felly rydym yn cynnig gostyngiad o 10% os ydych yn archebu mwy nag un cwrs ar unwaith. Mae pynciau yn cynnwys cysylltiadau â'r cyfryngau, ysgrifennu ar gyfer y we a hyfforddiant Dadansoddeg Google.

Dod o hyd i’ch cwrs

Porwch ein cyrsiau yn ôl pwnc

Communications Skills training course

Sgiliau cyfathrebu

Cewch ddysgu sut i gyfleu negeseuon yn eglur, yn effeithlon ac yn broffesiynol, boed ar lafar neu’n ysgrifenedig.

Rheoli  a Datblygu Perfformiad

Rheoli a Datblygu Perfformiad

Byddwn yn eich helpu i ragori fel rheolwr. Mae’r cyrsiau’n cynnwys Hyfforddi'r Hyfforddwr a sgiliau Gwerthuso Perfformiad.

Marketing and online digital communications

Marchnata a chyfathrebu ar-lein

Sgiliau ymarferol mewn marchnata digidol a marchnata ar-lein. Yn cynnwys Dadansoddeg Google, ysgrifennu ar gyfer y we a rheoli gwefan.

Students in the clinical skills centre

Meddygol

Bydd ein amrywiaeth o gyrsiau byr meddygol yn ehangu eich gwybodaeth, yn rhoi dealltwriaeth fwy dwfn i chi, ac yn gwella eich sgiliau.

Project Management short courses

Rheoli prosiectau

Datblygu sgiliau i’ch helpu i wynebu heriau gwaith prosiect. Yn cynnwys cyrsiau achrededig PRINCE2.

Healthcare

Gofal Iechyd

Cyrsiau sydd ar gael i nyrsys, bydwragedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig sy’n dymuno parhau gyda’u haddysg, darganfod sgiliau newydd ac ehangu eu dysgu.

Dewisiadau eraill

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r cwrs trwy ein chwiliwr, mae ein Ysgolion Academaidd a grwpiau ymchwil hefyd yn cynnig cyrsiau byr.

Llawlyfr

Llawlyfr cyrsiau byr 2019

Llawlyfr cyrsiau byr 2019

5 Chwefror 2019

Cyrsiau byr ar gyfer datblygiad proffesiynol 2019

PDF