Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu ar y We

Os yw eich gwefan yn mynd i fod yn effeithiol, mae’n rhaid i chi ysgrifennu copi sy’n plesio peiriannau chwilio a phobl fel ei gilydd. Mae’r cwrs undydd hwn yn dangos i chi sut i greu copi sydd wir yn diwallu eich anghenion ar-lein.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Datblygwyr cynnwys
 • Unrhyw un sy’n ysgrifennu neu’n golygu copi ar gyfer gwefannau a thudalennau cyfryngau cymdeithasol
 • Arbenigwyr SEO sydd eisiau datblygu sgiliau ysgrifennu.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Egwyddorion a thechnegau penodol i ysgrifennu llwyddiannus ar-lein.
 • Sut i gynhyrchu cynnwys gwe sy’n apelio, yn effeithiol, yn hawdd ei ddefnyddio ac yn briodol ar gyfer eich cynulleidfa darged
 • Sut i optimeiddio copi ar gyfer peiriannau chwilio
 • Dealltwriaeth o’r gwahaniaethau rhwng copi ar-lein ac all-lein.

Pynciau dan sylw

 • Sut mae copi yn gweithio ar-lein
 • Hanfodion ysgrifennu copi
 • Technegau marchnata cynnwys
 • Trefnu cynnwys yn fwy effeithiol
 • Sut olwg ddylai fod ar eich tudalennau.

Manteision

 • Dysgu sut i ysgrifennu copi sy’n plesio peiriannau chwilio (SEO)
 • Dysgu sut i ysgrifennu copi y mae eich cynulleidfa darged yn ei ddarllen
 • Dysgu sut i ysgrifennu copi ar-lein sy’n annog defnyddwyr i weithredu.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau DPP ysgrifennu gan gynnwys Ysgrifennu Copi, Sgiliau Ysgrifennu ar gyfer Busnes ac Ysgrifennu ar gyfer y We.