Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu ar y We

Os yw eich gwefan yn mynd i fod yn effeithiol, mae’n rhaid i chi ysgrifennu copi sy’n plesio peiriannau chwilio a phobl fel ei gilydd. Mae’r cwrs undydd hwn yn dangos i chi sut i greu copi sydd wir yn diwallu eich anghenion ar-lein.

Simon Newsam fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Datblygwyr cynnwys
 • Unrhyw un sy’n ysgrifennu neu’n golygu copi ar gyfer gwefannau a thudalennau cyfryngau cymdeithasol
 • Arbenigwyr SEO sydd eisiau datblygu sgiliau ysgrifennu.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Egwyddorion a thechnegau penodol i ysgrifennu llwyddiannus ar-lein.
 • Sut i gynhyrchu cynnwys gwe sy’n apelio, yn effeithiol, yn hawdd ei ddefnyddio ac yn briodol ar gyfer eich cynulleidfa darged
 • Sut i optimeiddio copi ar gyfer peiriannau chwilio
 • Dealltwriaeth o’r gwahaniaethau rhwng copi ar-lein ac all-lein.

Pynciau dan sylw

 • Sut mae copi yn gweithio ar-lein
 • Hanfodion ysgrifennu copi
 • Technegau marchnata cynnwys
 • Trefnu cynnwys yn fwy effeithiol
 • Sut olwg ddylai fod ar eich tudalennau.

Manteision

 • Dysgu sut i ysgrifennu copi sy’n plesio peiriannau chwilio (SEO)
 • Dysgu sut i ysgrifennu copi y mae eich cynulleidfa darged yn ei ddarllen
 • Dysgu sut i ysgrifennu copi ar-lein sy’n annog defnyddwyr i weithredu.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

We offer a range of writing CPD courses including Copywriting, Business Writing Skills and Writing For The Web.