Ewch i’r prif gynnwys

Optimeiddio Peiriannu Chwilio (SEO)

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â hanfodion Optimeiddio Peiriannu Chwilio (SEO) ac yn cyffwrdd ar bynciau mwy datblygedig yn ogystal.

Bydd yn eich helpu i wella ehangder ac ansawdd eich safle gyda Google a phrif beiriannau chwilio eraill, a gwneud yn siŵr eich bod chi'n manteisio'n llawn ar bob awr sy'n cael ei fuddsoddi yn nhasgau SEO.

Mae ein cyrsiau Marchnata a Chyfathrebu Ar-lein wedi eu dylunio i gyd-fynd â’i gilydd. Rhoddir gostyngiad o 10% i’r rhai sy’n cadw lle ar ddau neu fwy o’r cyrsiau hyn ar yr un pryd.

Jess Spate fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Y rheini sy'n rheoli neu'n creu cynnwys ar gyfer eu gwefan ac eisiau dysgu sut i gael traffig chwilio organig o safon uwch.

Nid oes angen unrhyw wybodaeth ymlaen llaw.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i asesu eich safle presennol yn y farchnad chwilio
 • Sut i wella eich safleoedd mewn Peiriannau Chwilio
 • Camgymeriadau cyffredin SEO i'w hosgoi
 • Sut i fesur adenillion ar fuddsoddiad ar eich ymdrechion

Pynciau dan sylw

 • Sut mae peiriannau chwilio yn gweithio
 • Ymchwil allweddeiriau a chynllunio gwefan
 • Optimeiddio ar dudalen
 • Adeiladu dolenni ac estyn allan
 • Anatomeg SERP a llwybrau byr i draffig organig
 • SEO lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
 • Optimeiddio cyfradd drosi sylfaenol
 • Offer ac adnoddau defnyddiol
 • Adrodd yn ôl a chadw cofnod o gynnydd

Manteision

 • Adnabod eich arbenigedd a’r allweddeiriau targed gorau i'w defnyddio
 • Dysgu strategaethau ar y safle ac oddi ar y safle ar gyfer codi'r safleoedd a gwella traffig gwefan

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Rhagor o wybodaeth am ein hamrywiaeth o hyfforddiant marchnata a chyfathrebu ar-lein