Ewch i’r prif gynnwys

Optimeiddio Peiriannu Chwilio (SEO)

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â hanfodion Optimeiddio Peiriannu Chwilio (SEO) ac yn cyffwrdd ar bynciau mwy datblygedig yn ogystal.

Bydd yn eich helpu i wella ehangder ac ansawdd eich safle gyda Google a phrif beiriannau chwilio eraill, a gwneud yn siŵr eich bod chi'n manteisio'n llawn ar bob awr sy'n cael ei fuddsoddi yn nhasgau SEO.

Jess Spate fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Y rheini sy'n rheoli neu'n creu cynnwys ar gyfer eu gwefan ac eisiau dysgu sut i gael traffig chwilio organig o safon uwch.

Nid oes angen unrhyw wybodaeth ymlaen llaw.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i asesu eich safle presennol yn y farchnad chwilio
 • Sut i wella eich safleoedd mewn Peiriannau Chwilio
 • Camgymeriadau cyffredin SEO i'w hosgoi
 • Sut i fesur adenillion ar fuddsoddiad ar eich ymdrechion

Pynciau dan sylw

 • Sut mae peiriannau chwilio yn gweithio
 • Ymchwil allweddeiriau a chynllunio gwefan
 • Optimeiddio ar dudalen
 • Adeiladu dolenni ac estyn allan
 • Anatomeg SERP a llwybrau byr i draffig organig
 • SEO lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
 • Optimeiddio cyfradd drosi sylfaenol
 • Offer ac adnoddau defnyddiol
 • Adrodd yn ôl a chadw cofnod o gynnydd

Manteision

 • Adnabod eich arbenigedd a’r allweddeiriau targed gorau i'w defnyddio
 • Dysgu strategaethau ar y safle ac oddi ar y safle ar gyfer codi'r safleoedd a gwella traffig gwefan

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Rhagor o wybodaeth am ein hamrywiaeth o hyfforddiant marchnata a chyfathrebu ar-lein