Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs Sgiliau Cyflwyno

Gall rhoi perfformiad atyniadol fod yn hwb gwirioneddol i brofiad y cwsmer, gwerthiant, cyfathrebu mewnol/allanol a phroffil y cwmni.

Bydd y cwrs 1-dydd hwn yn dysgu technegau a fydd yn sicrhau bod cyfranogwyr yn gallu creu argraff a chyfleu gwybodaeth yn llwyddiannus i gynulleidfa.

Cwrs Categori A yw hwn.

Sarah Brasher fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Pobl sydd angen datblygu eu sgiliau cyflwyno a rhoi hwb i’w hyder yn eu gallu i siarad yn gyhoeddus.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i ddatblygu cyflwyniad egnïol ac atyniadol
 • Sut i ganolbwyntio sylw eich cynulleidfa a darparu rhoi cyflwyniadau effeithiol iawn
 • Tactegau fydd yn eich helpu i fod yn gyflwynydd hyderus, awdurdodol a chofiadwy
 • Deall effaith eich llais
 • Sut y gall egni eich cymell chi a’ch cynulleidfa
 • Sut i dargedu eich cyflwyniad i fod yn addas ar gyfer anghenion eich cynulleidfa

Pynciau dan sylw

 • Cynllunio
 • Strwythur
 • Cyflwyniad
 • Ymdopi â nerfau
 • Ymgysylltu â chynulleidfaoedd

Manteision

 • Ennill hyder a hygrededd wrth gyflwyno
 • Pŵer a phwysigrwydd y llais mewn cyflwyniad gan edrych ar dôn, goslef, taflu’r llais, anadlu ac ynganiad
 • Goresgyn nerfau wrth siarad yn gyhoeddus
 • Rhagori ar ymgysylltu â’r gynulleidfa
 • Cyfleu eich neges, dylanwadu ar eraill a gwerthu eich syniadau yn effeithiol
 • Ennill hyder a hygrededd wrth gyflwyno

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Angen gloywi eich sgiliau rheoli prosiect? Porwch drwy ein hystod trawiadol o gyrsiau hyfforddiant, gan gynnwys rhaglenni PRINCE2 a MSP.