Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau â’r Cyfryngau

Bydd y cwrs ymarferol hwn, a fydd yn para am un diwrnod, yn canolbwyntio ar sut i ymgysylltu â'r cyfryngau, boed ar ffurf print, darlledu, ar-lein neu'n gymdeithasol, mewn ffordd effeithiol a chreadigol.

Bydd cynadleddwyr yn deall sut mae'r cyfryngau'n gweithio, sut i ysgrifennu datganiad effeithiol i'r wasg, sut i farchnata'ch stori a sut i weithredu ymgyrch lwyddiannus yn y cyfryngau.

Mae ein cyrsiau Marchnata a Chyfathrebu Ar-lein wedi eu dylunio i gyd-fynd â’i gilydd. Rhoddir gostyngiad o 10% i’r rhai sy’n cadw lle ar ddau neu fwy o’r cyrsiau hyn ar yr un pryd.

Eryl Jones fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Fe’i cynlluniwyd ar gyfer y rheini sydd â rhywfaint o gyfrifoldeb dros ddelio â'r cyfryngau; p’un ai ydych chi’n newydd i gysylltiadau’r cyfryngau, neu’n brofiadol, mae gan y cwrs hwn rywbeth i'w gynnig.  Nid oes angen unrhyw wybodaeth ymlaen llaw.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i ddatblygu dull sy’n strategol ac yn rhan hanfodol o’ch cymysgedd marchnata
 • Gwybodaeth a dulliau ar gyfer cynllunio ymgyrch cysylltiadau cyfryngau effeithiol a llwyddiannus
 • Sut i ddenu sylw cadarnhaol at storïau
 • Sut a phryd i ymgysylltu â newyddiadurwyr gan ddefnyddio tactegau arloesol

Pynciau dan sylw

 • Ysgrifennu a gwerthu yn y datganiad i'r wasg
 • Sut i ddefnyddio dulliau amlgyfrwng i wella eich sylw
 • Sut i farchnata/gwerthu i'r cyfryngau
 • Ymgorffori fideo yn eich ymgyrch cysylltiadau cyfryngau
 • Sut i werthuso eich gweithgaredd cysylltiadau'r cyfryngau
 • Astudiaethau achos

Manteision

 • Magu hyder a chreadigrwydd wrth ddelio â'r cyfryngau
 • Ennill syniadau a thactegau newydd ar gyfer ymgysylltu â'r cyfryngau
 • Defnyddio dulliau newydd o reoli cyfryngau ar-lein
 • Adeiladu proffil yn y cyfryngau ar gyfer eich sefydliad
 • Sefydlu cysylltiad a pherthynas gyda'r cyfryngau

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Rhagor o wybodaeth am ein hamrywiaeth o hyfforddiant marchnata a chyfathrebu ar-lein