Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i Farchnata Digidol

Dysgu sut i ddefnyddio'r prif dechnegau marchnata digidol a datblygu cynllun marchnata digidol cost-effeithiol yn y cwrs ymarferol un diwrnod hwn.

Byddwn yn mynd â chi y tu hwnt i Google, gan gyflwyno i chi offer am ddim i ddadansoddi cystadleuwyr, yna yn dangos i chi sut i ddatblygu adnodau PPC, strategaethau cyfryngau cymdeithasol, marchnata effeithiol ar yr ebost a chynnwys ac yn eich helpu i fynd i'r afael â gwaith hanfodol ar SEO a dadansoddi gwe.

Rydym hefyd yn cynnig cwrs Marchnata Digidol Uwch.

Mae ein cyrsiau Marchnata a Chyfathrebu Ar-lein wedi eu dylunio i gyd-fynd â’i gilydd. Rhoddir gostyngiad o 10% i’r rhai sy’n cadw lle ar ddau neu fwy o’r cyrsiau hyn ar yr un pryd.

Simon Newsam fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Busnesau a sefydliadau sydd eisiau datblygu cynllun marchnata digidol cost-effeithiol
 • Staff marchnata traddodiadol sy'n ceisio dysgu neu loywi eu sgiliau digidol
 • Rheolwyr a gweinyddwyr sy'n dymuno gwella eu set o sgiliau gyda'r technegau hyn sy'n boblogaidd iawn

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Manteision ac anfanteision gwahanol dechnegau, gan gynnwys eu cost-effeithiolrwydd
 • Sut i gael gwybod am strategaethau marchnata digidol cwmnïau eraill
 • Sut i gynhyrchu cynllun marchnata digidol effeithlon ac effeithiol

Pynciau dan sylw

 • Deall eich cynulleidfa darged
 • Gwefannau, gan gynnwys dadansoddeg
 • Optimeiddio peiriannau chwilio (SEO)
 • Hysbysebu talu fesul clic (PPC)
 • Marchnata cyfryngau cymdeithasol
 • Marchnata e-bost
 • Marchnata cynnwys a blogio
 • Cynllunio ymlaen llaw

Manteision

 • Gwybod sut i weithredu'r technegau digidol diweddaraf
 • Teimlo bod gennych bŵer i gynhyrchu cynlluniau marchnata digidol sy'n gweithio
 • Bod yn hyderus wrth gynllunio eich amser a'ch cyllideb marchnata yn fwyaf effeithiol

Sut i ddewis y cwrs iawn i chi

Atebwch y cwestiynau canlynol, a dylent roi canllaw i chi ar y cwrs gorau ar gyfer eich lefel sgiliau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar bob cyfrif.

 • Ydych chi'n gweithio heb gynllun marchnata digidol manwl?
 • Oes angen help arnoch chi i ddeall pwy yw eich cynulleidfaoedd targed?
 • Ydych chi eisiau gwybod pa blatfformau digidol sydd orau i gyrraedd eich cynulleidfaoedd targed?
 • Hoffech chi ddysgu sut i gyflwyno syniadau cynnwys deniadol?
 • Ai dim ond hwb i'ch hyder sydd ei angen arnoch i ddechrau marchnata digidol?

Os gwnaethoch chi ateb 'ie' i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, gall y cwrs hwn eich helpu chi.

 • Hoffech chi wneud eich cynllun marchnata digidol yn fwy effeithiol?
 • Hoffech chi ddysgu technegau marchnata digidol uwch, fel ail-dargedu?
 • Ydych chi eisiau dysgu sut i gynhyrchu'r hysbysebion gorau ar gyfer platfformau digidol penodol?
 • A allai deall ystyr cyfryngau cymdeithasol a chadw i fyny ag algorithmau Google eich helpu chi?
 • Hoffech chi wybod sut i ddod o hyd i ddylanwadwyr a micro-ddylanwadwyr a'u recriwtio?

Os gwnaethoch chi ateb 'ie' i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, gall y cwrs Marchnata Digidol Uwch eich helpu chi.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Mae'r cwrs uwch hwn yn plymio'n ddyfnach i dechnegau a strategaethau marchnata digidol.