Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i Ysgrifennu Copi

Yn y cwrs diwrnod o hyd hwn a addysgir gan un o weithwyr proffesiynol y diwydiant, cewch y cyfle i fagu hyder wrth ysgrifennu ar gyfer gwahanol lwyfannau a dysgu sut i ddefnyddio'r cywair a'r arddull cywir.

Mae'r cwrs rhagarweiniol hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sydd am wella eu sgiliau ysgrifennu copi a theimlo'n fwy hyderus mewn meysydd fel cywair, ysgrifennu ar gyfer gwahanol lwyfannau (e.e. y we, datganiadau i'r wasg a'r cyfryngau cymdeithasol), a sut i olygu a phrawf-ddarllen.

Os ydych yn chwilio am gwrs uwch, rydym yn cynnig Ysgrifennu Copi Lefel Uwch erbyn hyn sy'n canolbwyntio ar fireinio eich sgiliau, dysgu technegau newydd, strwythuro copi a chael gwared ar rwystrau i ysgrifennu.

Mae ein cyrsiau Marchnata a Chyfathrebu Ar-lein wedi eu dylunio i gyd-fynd â’i gilydd. Rhoddir gostyngiad o 10% i’r rhai sy’n cadw lle ar ddau neu fwy o’r cyrsiau hyn ar yr un pryd.

fydd eich hyfforddwr.

Ymrestru ar y cwrs hwn

Dyddiad dechrau Diwrnodau ac amseroedd
30 Mawrth 2020 09:15 - 16:30
Ffi
£198 (yn cynnwys cinio a lluniaeth)

Ar gyfer pwy mae hwn

Unrhyw un sy'n ysgrifennu copi'n rheolaidd er mwyn hyrwyddo, hysbysu neu werthu yn eu sefydliad, neu a allai fod yn gwneud hynny yn y dyfodol.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i ddewis y cywair cywir ar gyfer eich cynulleidfa(oedd)
 • Ysgrifennu gwahanol ddeunyddiau gan gynnwys ar gyfer y we, datganiadau i'r wasg a'r cyfryngau cymdeithasol
 • Sut i ysgrifennu copi a arweinir gan fuddion.
 • Sut i olygu a phrawf-ddarllen er mwyn cael copi sydd heb wallau.

Pynciau dan sylw

 • Sgiliau sylfaenol ar gyfer ysgrifennu copi
 • Sut i ddewis y cywair cywir ar gyfer eich cynulleidfa(oedd)
 • Ysgrifennu gwahanol ddeunyddiau gan gynnwys ar gyfer y we, datganiadau i'r wasg a'r cyfryngau cymdeithasol
 • Sut i olygu a phrawfddarllen.

Manteision

 • Teimlo'n hyderus wrth ysgrifennu copi o ddydd i ddydd
 • Datblygu eich creadigrwydd i gyrraedd y lefel nesaf
 • Symleiddio eich proses ysgrifennu
 • Dysgu sut i lunio copi heb wallau.

Sut i ddewis y cwrs iawn i chi

 • A oes angen help arnoch wrth ysgrifennu mewn ffordd glir a chryno sy'n llawn cymhelliant?
 • Hoffech chi gael gwybod sut i ddefnyddio cywair yn effeithiol?
 • A oes angen cymorth arnoch i ddiffinio eich cynulleidfa darged yn glir ar gyfer pob darn?
 • Hoffech chi ddysgu sut i ysgrifennu'n ddiymdrech ar gyfer llwyfannau ac at ddibenion gwahanol?
 • Hoffech chi fod yn hyderus wrth ddefnyddio technegau ysgrifennu copi sydd wedi hen ennill eu plwyf?

Os oedd eich ymateb yn gadarnhaol ar gyfer unrhyw un o'r cwestiynau hynny, gall y cwrs Cyflwyniad i Ysgrifennu Copi eich helpu.

 • Oes gennych chi brofiad sylweddol o farchnata a chyfathrebu ond mae angen i chi fod yn fwy creadigol a hyblyg?
 • Hoffech chi feddwl ac ysgrifennu mewn ffordd fwy gysyniadol?
 • Hoffech chi ddysgu sut i ysgrifennu – ac ymateb i – ofyniad o bwys?
 • Allech chi ymelwa o ddysgu dulliau rhannu syniadau a datblygu cysyniadau?
 • Ydych chi'n awyddus i ddeall mwy am sut all geiriau a delweddau gydweithio?

Os oedd eich ymateb yn gadarnhaol ar gyfer unrhyw un o'r cwestiynau hynny, gall y cwrs Sgiliau Ysgrifennu Copi Lefel Uwch eich helpu.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Bydd y cwrs DPP hwn yn eich helpu i hogi eich sgiliau darllen copi cysyniadol ac yn addysgu technegau newydd er mwyn cynyddu creadigrwydd, strwythuro eich testun a chael gwared ar rwystrau i ysgrifennu.