Ewch i’r prif gynnwys

Google Analytics

Erbyn diwedd y cwrs undydd hwn, byddwch yn gallu agor proffil Google Analytics newydd a dechrau cael dealltwriaeth y gellir cymryd camau ar ei sail i wneud i'ch gwefan a'ch busnes weithio'n well.

Byddwch yn gallu ateb cwestiynau am draffig eich gwefan a sut y mae rhannau gwahanol o'r safle yn defnyddio ac yn creu dangosfyrddau rhyngweithiol a phwerus sy'n eich galluogi i greu adroddiadau misol yn haws ac yn gyflymach.

Jess Spate fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Gweinyddwyr a rheolwyr gwefannau, blogwyr, masnachwyr e-fasnach o bob maint, hysbysebwyr digidol, rheolwyr SEO a chyfryngau cymdeithasol, datblygwyr a dylunwyr gwefannau. Does dim angen i chi fod yn gyfarwydd â Dadansoddeg Google. Mae'n fantais os oes gennych eisoes gyfrif Dadansoddeg Google, ond gall y rheini sydd heb ddefnyddio cyfrif arddangos sydd â'r holl nodweddion.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Beth mae newidynnau a metrigau Google Analytics yn eu golygu (e.e. cyfradd bownsio, ffynhonnell a chyfrwng) a beth sydd bwysicaf ar gyfer eich gwefan eich hun
 • Sut i adnabod tagfeydd a phroblemau dylunio, gweld beth sy’n gweithio’n dda a beth sydd angen ei addasu
 • Sut i fonitro ac ymchwilio perfformiad yn ôl tudalen neu darddle ymwelwyr
 • Sut i adeiladu a rhannu dangosfyrddau personol drwy ddefnyddio Stiwdio Data Google
 • Sut i sefydlu segmentau personol a pha fath o gwestiynau y gallant eu hateb
 • Sut i dracio ymgyrchoedd yn gywir a mesur adenillion ar fuddsoddiad (ROI)
 • Sut i osod nodau a digwyddiadau.

Pynciau dan sylw

 • Cyflwyniad i sut mae Google Analytics yn gweithio
 • Gosodiadau sylfaenol
 • Mesurau a metrigau cyffredin – yr hyn maent yn ei olygu mewn gwirionedd
 • Segmentau datblygedig a phersonol
 • Darganfod eich dangosyddion perfformiad allweddol (KPI)
 • Gosod nodau a digwyddiadau
 • Allforio data
 • Gweithio gydag AdWords ac ymgyrchoedd personol
 • Cyflwyniad i adeiladu adroddiadau gyda Data Studio
 • Tracio traws-barthol
 • Defnyddio golwg hidledig
 • Adroddiadau personol a dangosfyrddau
 • Nodweddion newydd Google Analytics.

Manteision

 • Dod o hyd i ddata hynod bwysig o fewn Google Analytics
 • Deall sut mae hyn yn ymwneud â’r hyn sy'n digwydd ar eich gwefan
 • Addasu ac ymestyn eich gosodiadau Google Analytics
 • Dysgu sut i ddefnyddio’r rhyngwyneb i ateb cwestiynau cymhleth
 • Gwerthuso perfformiad y wefan mewn ffyrdd ystyrlon
 • Cynhyrchu adroddiadau pwerus er mwyn dilyn cynnydd a chynnig cipolwg gwerthfawr.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Rhagor o wybodaeth am ein hamrywiaeth o hyfforddiant marchnata a chyfathrebu ar-lein