Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs hyfforddiant Google Ads

Mae’n debyg mai Google Ads, sef Google AdWords gynt, yw platfform hysbysebu ar-lein mwyaf poblogaidd y byd.  Fel unrhyw weithgarwch marchnata y telir amdano, dylid ei osod yn ofalus.

Bydd defnyddio’r nodweddion, allweddeiriau, hysbysebion a phwyntiau glanio cywir yn arwain at adenillion llawer gwell ar unrhyw fuddsoddiad.

Jess Spate fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl sy’n creu cyfrif Google Ads o’r newydd, neu’n ehangu’n sylweddol ar un sydd eisoes yn bodoli. Mae’r cwrs hwn yn addas hefyd os ydych yn dymuno ennill arbenigedd gwerthfawr yn y sector marchnata digidol.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Pa fath o ymgyrchoedd sy’n iawn ar gyfer eich sefydliad
 • Sut i ddewis allweddeiriau a chynulleidfaoedd
 • Sut i greu hysbysebion testun a delwedd
 • Sut i sefydlu chwiliad safonol, ailfarchnata syml ac ymgyrchoedd arddangos
 • Sut i gysylltu Google Ads a gwybodaeth gwe analytig
 • Addasu cynigion yn ôl dyfais, amser a lleoliad.

Pynciau dan sylw

 • Dethol math o ymgyrch
 • Creu testun a hysbyseb arddangos
 • Cynllunio allweddeiriau
 • Mathau o allweddeiriau cyfatebol
 • Estyniadau hysbysebion sylfaenol
 • Tudalennau glanio/URLau cyrchfan
 • Cysylltu Google Ads a Google Analytics
 • Rheoli gwariant
 • Sgoriau ansawdd
 • Ymgyrchoedd symudol ac addasiadau
 • Mewnforio a diffinio nodau
 • Ailfarchnata/aildargedu
 • Ymgyrch URLs personol.

Manteision

Bwriad y cwrs hwn yw cynnig amlinelliad i chi o beth sy’n gwneud cyfrif Google Ads iach ac effeithiol, a’r holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i greu eich cyfrif eich hun ar ôl y diwrnod.  Byddwn hefyd yn eich dysgu i gynnal mesuriadau sylfaenol o berfformiad ac adenillion ar fuddsoddiad, a sut i gyflawni gwaith cynnal a chadw rheolaidd i sicrhau bod eich cyfrif yn gweithio'n dda yn y dyfodol.

Bydd gennych restr wirio ymarferol o dasgau optimeiddio wythnosol neu fisol ar gyfer eich cyfrif Google Ads eich hun, a gobeithio y byddwch yn gyfforddus i fesur perfformiad drwy Google Ads a Google Analytics.

Lleoliad

Addysg Barhaus a Phroffesiynol
Heol Senghennydd
Caerdydd
CF24 4AG

Edrychwch ar ein hystod lawn o gyrsiau rheoli a gynlluniwyd i ategu ei gilydd. Gan gynnwys sgiliau hyfforddi a recriwtio