Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs hyfforddiant Google Ads

Mae’n debyg mai Google Ads, sef Google AdWords gynt, yw platfform hysbysebu ar-lein mwyaf poblogaidd y byd.  Fel unrhyw weithgarwch marchnata y telir amdano, dylid ei osod yn ofalus.

Bydd defnyddio’r nodweddion, allweddeiriau, hysbysebion a phwyntiau glanio cywir yn arwain at adenillion llawer gwell ar unrhyw fuddsoddiad.

Jess Spate fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl sy’n creu cyfrif Google Ads o’r newydd, neu’n ehangu’n sylweddol ar un sydd eisoes yn bodoli. Mae’r cwrs hwn yn addas hefyd os ydych yn dymuno ennill arbenigedd gwerthfawr yn y sector marchnata digidol.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Pa fath o ymgyrchoedd sy’n iawn ar gyfer eich sefydliad
 • Sut i ddewis allweddeiriau a chynulleidfaoedd
 • Sut i greu hysbysebion testun a delwedd
 • Sut i sefydlu chwiliad safonol, ailfarchnata syml ac ymgyrchoedd arddangos
 • Sut i gysylltu Google Ads a gwybodaeth gwe analytig
 • Addasu cynigion yn ôl dyfais, amser a lleoliad.

Pynciau dan sylw

 • Dethol math o ymgyrch
 • Creu testun a hysbyseb arddangos
 • Cynllunio allweddeiriau
 • Mathau o allweddeiriau cyfatebol
 • Estyniadau hysbysebion sylfaenol
 • Tudalennau glanio/URLau cyrchfan
 • Cysylltu Google Ads a Google Analytics
 • Rheoli gwariant
 • Sgoriau ansawdd
 • Ymgyrchoedd symudol ac addasiadau
 • Mewnforio a diffinio nodau
 • Ailfarchnata/aildargedu
 • Ymgyrch URLs personol.

Manteision

Bwriad y cwrs hwn yw cynnig amlinelliad i chi o beth sy’n gwneud cyfrif Google Ads iach ac effeithiol, a’r holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i greu eich cyfrif eich hun ar ôl y diwrnod.  Byddwn hefyd yn eich dysgu i gynnal mesuriadau sylfaenol o berfformiad ac adenillion ar fuddsoddiad, a sut i gyflawni gwaith cynnal a chadw rheolaidd i sicrhau bod eich cyfrif yn gweithio'n dda yn y dyfodol.

Bydd gennych restr wirio ymarferol o dasgau optimeiddio wythnosol neu fisol ar gyfer eich cyfrif Google Ads eich hun, a gobeithio y byddwch yn gyfforddus i fesur perfformiad drwy Google Ads a Google Analytics.

Lleoliad

Addysg Barhaus a Phroffesiynol
Heol Senghennydd
Caerdydd
CF24 4AG

Edrychwch ar ein hystod lawn o gyrsiau rheoli a gynlluniwyd i ategu ei gilydd. Gan gynnwys sgiliau hyfforddi a recriwtio