Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod astudio Radiograffeg Fforensig

Bydd y diwrnod astudio hwn yn rhoi cipolwg ar fyd Meddygaeth Fforensig, gan gynnwys rôl ategol Delweddu Radiolegol, yn y presennol a’r dyfodol.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae’r Diwrnod Astudio yn targedu Radiograffwyr Diagnostig yn bennaf ond mae’n agored i unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol allai fod â diddordeb mewn Meddygaeth Fforensig a Delweddu Radiolegol.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Bydd y Diwrnod Astudio cydweithredol unigryw hwn yn rhoi’r cyfle i gynrychiolwyr wrando ar siaradwyr o feysydd Meddygaeth Fforensig, Ffotograffiaeth Fforensig, Delweddu Radiolegol, ynghyd â’r Heddlu a Gwasanaethau Cyfreithiol.

Bydd y prif ddarlithoedd yn cwmpasu rôl delweddu radiolegol ar gyfer cefnogi Meddygaeth Fforensig, CT a’r awtopsi rhithwir, Radiograffeg delweddu pwrpasol a ffotograffiaeth Fforensig.

Bydd siaradwyr gwadd sy’n cynrychioli, Radioleg, Gwasanaethau’r Heddlu a Phatholeg yn galluogi cynrychiolwyr i adael y Diwrnod Astudio chryn dipyn o wybodaeth am gyd-destun ehangach ymchwiliadau fforensig.

Pynciau dan sylw

  • Meddygaeth Fforensig
  • Awtopsi CT
  • Radiograffeg delweddu pwrpasol
  • Ffotograffiaeth Fforensig
  • Ymchwiliad gan yr Heddlu.

Lleoliad

Sgwâr Canolog

Caerdydd
CF10 1FS