Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Iechyd y Cyhoedd

Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i chi o'r model iechyd ecolegol-gymdeithasol a sut y gellir ei ddefnyddio fel fframwaith ar gyfer dylunio ymyriadau i wella iechyd y cyhoedd.

Byddwch hefyd yn dysgu am wahanol ddulliau ymchwil a ddefnyddir i ddatblygu ymyriadau newydd, sut i ddatblygu ymyriad 'model rhesymeg', a sut mae DECIPHer yn gweithio gyda llunwyr polisi, gweithwyr iechyd proffesiynol a'r cyhoedd i gyd-gynhyrchu ymyriadau.

Bydd hefyd yn rhoi dealltwriaeth weithredol i chi o'r prif fframweithiau a methodolegau a ddefnyddir ar hyn o bryd i werthuso ymyriadau cymhleth.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Academyddion, ymarferwyr a llunwyr polisi sydd â diddordeb mewn datblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth ar gyfer iechyd y cyhoedd.

Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Y theori a'r rhesymeg sy'n sail i'r model ecolegol-gymdeithasol
 • Safbwyntiau systemau cymhleth
 • Teipolegau ac enghreifftiau o ymyriadau cymhleth
 • Dulliau ymchwil ac adnoddau ar gyfer datblygu ymyrraeth
 • Datblygu model rhesymeg i lywio’r cynllun a gwerthuso ymyriadau newydd yn y dyfodol
 • Dulliau ar gyfer cynnwys llunwyr polisi, ymarferwyr a'r cyhoedd
 • Fframwaith MRC ar gyfer gwerthuso ymyriadau cymhleth
 • Fframwaith RE-AIM ar gyfer ymyriadau iechyd y cyhoedd
 • Canllaw MRC ar gyfer gwerthuso drwy broses
 • Treialon peilot ac astudiaethau dichonolrwydd
 • Hapdreialon rheoledig (RCTs), gan gynnwys treialon polisi pragmatig a "realaeth"
 • Arbrofion naturiol a chysylltiadau data
 • Gwerthusiad economaidd ymyriadau cymhleth.

Manteision

Bydd hefyd yn rhoi dealltwriaeth ymarferol i chi o'r prif fframweithiau a methodolegau a ddefnyddir ar hyn o bryd i werthuso ymyriadau cymhleth. Cynhelir y gweithgareddau addysgu gan arbenigwyr ym maes ymyriadau iechyd y cyhoedd o DECIPHer a sefydliadau sy'n cydweithio â ni, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bryste, Prifysgol Caerwysg a Phrifysgol Munich Ludwig Maximilian.

Byddwch hefyd yn dysgu am sut i weithio gyda gwyddonwyr, gwneuthurwyr polisi,ymarferwyr a’r cyhoedd i wneud ceisiadau am arian i dreialu a gwerthuso effeithlonrwydd ymyriadau cymhleth.

Lleoliad

Adeilad Morgannwg
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3WA