Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu Strategaeth Gyfathrebu

Mae datblygu strategaeth ar gyfer Cyfathrebu Allanol a Mewnol yn hanfodol er mwyn sicrhau bod eich negeseuon allweddol yn cyrraedd eich cynulleidfaoedd, rhan-ddeiliaid a chwsmeriaid allweddol.

Mae'r cwrs 1-dydd hwn yn cwmpasu'r broses gyflawn o adeiladu strategaeth gyfathrebu gynhwysfawr – o gysyniadau craidd i fethodolegau datblygu.

Mae ein cyrsiau Marchnata a Chyfathrebu Ar-lein wedi eu dylunio i gyd-fynd â’i gilydd. Rhoddir gostyngiad o 10% i’r rhai sy’n cadw lle ar ddau neu fwy o’r cyrsiau hyn ar yr un pryd.

Eryl Jones fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Y rheini sydd â rhywfaint o gyfrifoldeb dros gyfathrebu mewnol ac/neu allanol. Nid oes angen unrhyw wybodaeth ymlaen llaw.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Beth yw cyfathrebu, sut yr ydym yn cyfathrebu a beth yw ei rôl o fewn strwythur rheoli
 • Sut i fanteisio i'r eithaf ar bob maes cyfathrebu o fewn eich sefydliad, gan sicrhau eu bod yn cael eu cyfeirio at y marchnadoedd a’r rhan-ddeiliaid cywir drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Proses gam wrth gam tuag at gynllunio strategaeth, ddiffinio nodau ac amcanion, a chyflwyno’ch strategaeth mewn fframwaith clir ac ymarferol
 • Strategaeth gyfathrebu sefydliadol a strategaeth gyfathrebu fewnol ac allanol a strategaeth ymgyrch

Pynciau dan sylw

 • Y prosesau cynllunio
 • Nodi pwy yw eich cynulleidfaoedd a’r ffordd orau i ymgysylltu â nhw
 • Datblygu a gweithredu strategaeth gyfathrebu lwyddiannus
 • Gwerthuso a mesur ei llwyddiant
 • Pecyn cymorth cyfathrebu
 • Astudiaethau achos

Manteision

 • Dadansoddi, mapio a blaenoriaethu eich rhanddeiliaid
 • Dewis y sianelau cyfathrebu mwyaf effeithiol
 • Cydnabod pwysigrwydd cyfathrebu mewnol ac allanol a’r cynulleidfaoedd gwahanol y mae angen i chi eu cyrraedd
 • Datblygu negeseuon allweddol ar gyfer eich marchnadoedd a rhan-ddeiliaid
 • Diffinio’r nodau ac amcanion cyfathrebu
 • Pecyn cymorth cam wrth gam a fframwaith i greu strategaeth cyfathrebu clir, cryno, integredig

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

We offer a range of writing CPD courses including Copywriting, Business Writing Skills and Writing For The Web.