Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs hyfforddi ysgrifennu copi

Bydd y cwrs undydd ymarferol hwn yn eich helpu i ddeall sut i ysgrifennu copi proffesiynol ac effeithiol.

Byddwch yn cael dealltwriaeth o beth sy'n gwneud stori dda a thechnegau allweddol ar gyfer ysgrifennu copi effeithiol, creadigol a diddorol, yn ogystal â phwysigrwydd prawf ddarllen llwyddiannus.

Mae ein cyrsiau Marchnata a Chyfathrebu Ar-lein wedi eu dylunio i gyd-fynd â’i gilydd. Rhoddir gostyngiad o 10% i’r rhai sy’n cadw lle ar ddau neu fwy o’r cyrsiau hyn ar yr un pryd.

Keith MacGregor fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Y rheini sydd angen ysgrifennu copi effeithiol er mwyn ceisio hyrwyddo a denu busnes neu sydd am wella eu sgiliau cyfathrebu.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i ddatblygu sgiliau ysgrifennu creadigol
 • Pwysigrwydd y gwahanol fathau o arddull a chywair sydd eu hangen ar gyfer yr amrediad amrywiol o gyfryngau
 • Sut i brawfddarllen eich copi yn llwyddiannus
 • Dysgu i ddeall y gynulleidfa yr ydych yn ysgrifennu ar eu cyfer a sut i apelio atynt.

Pynciau dan sylw

 • Beth yw ysgrifennu copi a sut y gall fod o fudd i'r broses farchnata
 • Yr hyn sy’n allweddol i ysgrifennu copi da
 • Deall y gwahanol fathau o arddull a chywair a ddefnyddir ar gyfer gwahanol fformatau marchnata
 • Deall eich cwsmeriaid a theilwra eich copi i'w hanghenion
 • Gwella eich arddull ysgrifennu copi drwy ymarferion.

Manteision

 • Dysgu sut i ysgrifennu copi i gipio penawdau a chwsmeriaid
 • Dysgu sut i ysgrifennu ar gyfer gwahanol fformatau a chyfryngau
 • Deall y gwahanol fathau o arddull a chywair a sut a phryd i'w defnyddio
 • Dysgu sut i ysgrifennu copi a arweinir gan fuddion
 • Deall sut i brawfddarllen yn llwyddiannus.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

We offer a range of writing CPD courses including Copywriting, Business Writing Skills and Writing For The Web.