Ewch i’r prif gynnwys

Cyfathrebu Hyderus

Mae pobl sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus yn eu gwaith.

Mae pa mor dda rydych chi’n cyfathrebu yn pennu sut rydych chi a’ch syniadau yn cael eu cyfleu ac a ydych yn cyflawni eich amcanion neu beidio. Bydd y cwrs undydd hwn yn archwilio tactegau a dulliau i wella eich gallu i gyfathrebu yn hyderus.

Georgina Jones fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Y rheini sydd angen cynyddu eu hyder mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd gwaith – digwyddiadau rhwydweithio, cyfarfodydd a chyfweliadau.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i feithrin perthynas a gwella cydberthnasau
 • Beth yw nerfau, pam maent yno a sut i’w rheoli
 • Sut y gall iaith y corff helpu neu lesteirio
 • Presenoldeb a phŵer bod yn y foment
 • Pŵer gwrando a chyfleu eich neges
 • Brandio personol
 • Cynnal cyflwr cadarnhaol.

Pynciau dan sylw

 • Edrych ar gredoau
 • Anadlu
 • Pŵer y llais, gan gynnwys anadlu, taflu’r llais a goslef
 • Technegau gwrando
 • Ystum y corff
 • Siarad amdanoch eich hun
 • Sut rydym i gyd yn gweld y byd.

Manteision

 • Cynyddu hygrededd personol a phroffesiynol
 • Rhoi cynghorion i chi am sut i deimlo’n llawn awdurdod ac yn fwy hyderus yn y gwaith
 • Eich ysgogi i ddatblygu eich gyrfa a pheidio â gadael i ofn eich atal
 • Dangos i chi y gall pawb wella eu hyder
 • Pecyn adnoddau y gallwch ei ddefnyddio ar ôl y cwrs i ddatblygu eich gyrfa
 • Deall anghenion pobl eraill a gweithio tuag at gyflawni canlyniadau llwyddiannus.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Rhagor o wybodaeth am ein hamrywiaeth o hyfforddiant marchnata a chyfathrebu ar-lein