Ewch i’r prif gynnwys

Sgiliau Ysgrifennu ar gyfer Busnes (cwrs pwrpasol)

Bydd y cwrs undydd hwn yn helpu cyfranogwyr i gyfathrebu'n gliriach ac yn fwy hyderus yn yr holl waith ysgrifennu sy'n gysylltiedig â busnes a gynhyrchir ganddynt, o negeseuon e-bost syml i adroddiadau llawn.

Mae'r cwrs hwn ar gael fel rhaglen bwrpasol ar gyfer cwmnïau a sefydliadau yn unig. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Drwy wneud pethau'n iawn y tro cyntaf ac osgoi ail-ysgrifennu droeon sy'n cymryd amser, bydd cyfranogwyr yn fwy effeithlon ac yn fwy cynhyrchiol. A thrwy ysgrifennu mewn Saesneg clir, gall busnesau a sefydliadau sicrhau bod eu dulliau cyfathrebu ysgrifenedig yn fwy tryloyw a chynhwysol ac yn cael eu darllen gan fwy o bobl.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Unrhyw un sy'n defnyddio'r gair ysgrifenedig yn eu gwaith ac sydd am wella ansawdd, effaith ac effeithlonrwydd eu hysgrifennu.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i ysgrifennu mewn Saesneg clir
 • Dysgu osgoi'r gwallau cyffredin mewn atalnodi a gramadeg
 • Sut i ysgrifennu ar gyfer pobl o wahanol alluoedd darllen
 • Dysgu dylanwadu ar ddarllenwyr gyda thechnegau ysgrifennu darbwyllol
 • Y pŵer y gall cyflwyniad gwych ei roi i'ch gwaith

Pynciau dan sylw

 • Pwysigrwydd deall ar gyfer pwy rydych chi'n ysgrifennu
 • Pam mae Saesneg plaen yn hanfodol
 • Gwersi syml a hwyl i'ch helpu i ddefnyddio gramadeg ac atalnodi'n iawn
 • Sut i osgoi peryglon cyffredin Saesneg
 • Arddull ysgrifennu a darllenadwyedd
 • Cynllunio a strwythuro adroddiadau
 • Ysgrifennu e-byst ac ysgrifennu ar gyfer y we
 • Prawfddarllen

Manteision

 • Ysgrifennu mewn ffordd sy'n cyflwyno delwedd broffesiynol ohonoch chi a'ch cwmni
 • Dysgu ysgrifennu'n fwy effeithiol ac yn dylanwadu
 • Dysgwch i ysgrifennu copi arbenigol ar gyfer e-bost a'r we
 • Drwy ysgrifennu'n fwy effeithlon byddwch yn dod yn fwy cynhyrchiol
 • Gwneud eich cyfathrebu ysgrifenedig yn fwy tryloyw a chynhwysol
Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau DPP ysgrifennu gan gynnwys Ysgrifennu Copi, Sgiliau Ysgrifennu ar gyfer Busnes ac Ysgrifennu ar gyfer y We.