Ewch i’r prif gynnwys

Sgiliau Ysgrifennu ar gyfer Busnes

Bydd y cwrs undydd hwn yn helpu cyfranogwyr i gyfathrebu'n gliriach ac yn fwy hyderus yn yr holl waith ysgrifennu sy'n gysylltiedig â busnes a gynhyrchir ganddynt, o negeseuon e-bost syml i adroddiadau llawn.

Drwy wneud pethau'n iawn y tro cyntaf ac osgoi ail-ysgrifennu droeon sy'n cymryd amser, bydd cyfranogwyr yn fwy effeithlon ac yn fwy cynhyrchiol. A thrwy ysgrifennu mewn Saesneg clir, gall busnesau a sefydliadau sicrhau bod eu dulliau cyfathrebu ysgrifenedig yn fwy tryloyw a chynhwysol ac yn cael eu darllen gan fwy o bobl.

Simon Newsam fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Unrhyw un sy'n defnyddio'r gair ysgrifenedig yn eu gwaith ac sydd am wella ansawdd, effaith ac effeithlonrwydd eu hysgrifennu.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i ysgrifennu mewn Saesneg clir
 • Dysgu osgoi'r gwallau cyffredin mewn atalnodi a gramadeg
 • Sut i ysgrifennu ar gyfer pobl o wahanol alluoedd darllen
 • Dysgu dylanwadu ar ddarllenwyr gyda thechnegau ysgrifennu darbwyllol
 • Y pŵer y gall cyflwyniad gwych ei roi i'ch gwaith

Pynciau dan sylw

 • Pwysigrwydd deall ar gyfer pwy rydych chi'n ysgrifennu
 • Pam mae Saesneg plaen yn hanfodol
 • Gwersi syml a hwyl i'ch helpu i ddefnyddio gramadeg ac atalnodi'n iawn
 • Sut i osgoi peryglon cyffredin Saesneg
 • Arddull ysgrifennu a darllenadwyedd
 • Cynllunio a strwythuro adroddiadau
 • Ysgrifennu e-byst ac ysgrifennu ar gyfer y we
 • Prawfddarllen

Manteision

 • Ysgrifennu mewn ffordd sy'n cyflwyno delwedd broffesiynol ohonoch chi a'ch cwmni
 • Dysgu ysgrifennu'n fwy effeithiol ac yn dylanwadu
 • Dysgwch i ysgrifennu copi arbenigol ar gyfer e-bost a'r we
 • Drwy ysgrifennu'n fwy effeithlon byddwch yn dod yn fwy cynhyrchiol
 • Gwneud eich cyfathrebu ysgrifenedig yn fwy tryloyw a chynhwysol

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

We offer a range of writing CPD courses including Copywriting, Business Writing Skills and Writing For The Web.