Ewch i’r prif gynnwys

Therapi Pwmp Inswlin Uwch

Mae'r tîm Addysg Diabetes Ôl-raddedig yn eich gwahodd i weithdy undydd am bwmp inswlin uwch yng nghanolfan addysg iechyd flaenllaw Prifysgol Caerdydd, Adeilad Cochrane.

Tîm Pwmp Arbenigol Caerdydd sydd wedi paratoi’r gweithdy, ac mae ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd eisoes ag arbenigedd mewn therapi pwmp inswlin. Mae'r cwrs hwn yn hanfodol i'r rhai sydd am ennill pwyntiau DPP gwerthfawr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch drwy gwblhau'r ffurflen isod.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae'r cwrs hwn ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â phrofiad o faes pwmp inswlin ac sydd am ddatblygu sgiliau uwch.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Mae'r gweithdy hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol o bympiau inswlin ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd eisoes ag arbenigedd mewn pympiau.

Pynciau dan sylw

  • ymarfer
  • rheoli salwch gartref
  • rheoli salwch yn yr ysbyty
  • beichiogrwydd a phympiau
  • lawrlwytho data a’i ddehongli
  • CGMS a SAP - theori a thystiolaeth
  • dehongli data SAP
  • mynd i’r afael ag anawsterau a datrys problemau - dull ymarferol o nodi a datrys problemau gydag achosion.

Manteision

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau uwch wrth ddelio â phympiau inswlin.

Cyrsiau byr i feddygon a staff gofal iechyd, wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu sgiliau arwain.