Ewch i’r prif gynnwys

Mwslimiaid ym Mhrydain

Face painting

Yn sgîl galwadau i wella sut y cynrychiolir crefyddau mewn Addysg Grefyddol (Comisiwn Addysg Grefyddol 2018), nod y cwrs hwn yw cefnogi addysg grefyddol mewn ysgolion drwy gynllun Cyfnod Allweddol 3 ag adnoddau llawn ar gyfer gwaith sy’n ystyried Mwslimiaid ym Mhrydain.

Ar sail Cwrs Ar-lein Enfawr Mwslimiaid ym Mhrydain (MOOC) hynod lwyddiannus Canolfan Islam-UK, mae’n defnyddio safbwyntiau cymdeithasolegol ar grefyddau ac ysgolheictod academaidd blaengar yn yr adnoddau addysgu i ganolbwyntio ar sut mae Mwslimiaid yn trafod eu ffydd ac yn ei byw yn eu bywydau bob dydd.

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn seiliedig ar gwestiwn canolog: beth mae bod yn Fwslim ym Mhrydain yn ei olygu heddiw?

Gyda deunyddiau’r gwersi, mae cwrs dysgu proffesiynol sy’n ymhelaethu ar y gwersi, i gefnogi athrawon Addysg Grefyddol gyda’u trafodaethau ynglŷn â’r deunyddiau.

Pynciau dan sylw

  • Meddwl yn gymdeithasolegol am grefydd
  • Ffynonellau o awdurdod y mae Mwslimiaid yn eu defnyddio
  • Pum colofn Islam ym mywydau Mwslimiaid
  • Hanes a demograffeg Mwslimiaid ym Mhrydain
  • Mosgiau mewn cymunedau
  • Hunaniaethau Mwslimaidd amrywiol 1: diwylliant, traddodiadau, ethnigrwydd
  • Hunaniaethau Mwslimaidd amrywiol 2: rhywedd
  • Mynegi ffydd: gwaith, celfyddyd a cherddoriaeth
  • Y Cyfryngau ac Islamoffobia.

Cadwch le

Cofrestrwch am le ar y cwrs ar-lein rhad ac am ddim hwn.