Ewch i’r prif gynnwys

Mwslimiaid ym Mhrydain Ar-lein

Face painting

Yn sgîl galwadau i wella sut y cynrychiolir crefyddau mewn Addysg Grefyddol (Comisiwn Addysg Grefyddol 2018), nod Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain yw cefnogi addysg grefyddol mewn ysgolion drwy gynllun Cyfnod Allweddol 3 ag adnoddau llawn ar gyfer gwaith sy’n ystyried Mwslimiaid ym Mhrydain.

Ar sail Cwrs Ar-lein Enfawr Agored (MOOC) Mwslimiaid ym Mhrydain hynod lwyddiannus Canolfan Islam-UK, mae’r cynllun yn defnyddio safbwyntiau cymdeithasegol ar grefyddau ac ysgolheictod academaidd blaengar yn yr adnoddau addysgu i ganolbwyntio ar sut mae Mwslimiaid yn trafod eu ffydd ac yn ei byw yn eu bywydau bob dydd.

Mae’r rhain yn seiliedig ar y cwestiwn canolog: beth mae bod yn Fwslim ym Mhrydain yn ei olygu heddiw?

Mae cofrestru ar gyfer cwrs Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain yn rhoi mynediad at gynllun Cyfnod Allweddol 3 o waith ac adnoddau gwersi, ynghyd â chwrs Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)/ Dysgu Proffesiynol (DP). Hefyd, gall y cwrs hwyluso ymgysylltu â staff academaidd yng Nghanolfan Islam-UK Prifysgol Caerdydd

Pynciau'r cwrs

Mae’r cwrs DPP / DP ar-lein hwn yn cynnig cyflwyniad ysgolheigaidd i’r ymchwil a’r drafodaeth ynghylch Mwslimiaid ym Mhrydain, y mae’r adnoddau gwers cyfatebol yn seiliedig arnynt. Mae’r cwrs wedi’i deilwra at addysgu’r deunyddiau hyn ac yn cefnogi athrawon addysg grefyddol i ddefnyddio’r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r cynllun gwaith a’r cwrs ar-lein wedi’u rhannu dros 10 sesiwn, ac yn cwmpasu’r pynciau canlynol:

  • Cyflwyniad i Gymdeithaseg Crefydd
  • Fframwaith ar gyfer deall Islam ym mywydau Mwslimiaid
  • Ffynonellau Doethineb ac Awdurdod yn Nhraddodiad Islam
  • Pum Piler Islam ac arferion crefyddol ym Mhrydain heddiw
  • Yr Hanes rhwng Mwslimiaid a Phrydain
  • Anheddiad a Demograffeg cymunedau Mwslimaidd ym Mhrydain
  • Mosgiau: eu rôl a’u pwrpas yn eu cymunedau lleol
  • Hunaniaethau Mwslimaidd amrywiol
  • Mynegi ffydd drwy’r celfyddydau
  • Islamoffobia a’r Cyfryngau

Drwy’r cwrs, bydd athrawon yn cael y cyfle i wirio eu dysgu ac ymgysylltu ag athrawon a staff academaidd eraill. Ar ôl ei gwblhau’n llwyddiannus, bydd athrawon hefyd yn cael tystysgrif i ddangos eu bod wedi ymgysylltu â chwrs Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain, sy’n addas ar gyfer rhoi tystiolaeth o DPP/DP.

Arweinydd y cwrs

Matt Vince

Matt Vince

Research Associate

Email
vincem@caerdydd.ac.uk
Telephone
07739966720

Rhagor o wybodaeth

PwncAddysg Grefyddol
CynulleidfaAthrawon Addysg Grefyddol
Hyd10 - 15 awr
Sesiynau10
Darperir ganY Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU (Canolfan Islam yn y DU)
AriannwrRhaglen Ymchwil Jameel
  

Cadwch le

Cofrestrwch am le ar y cwrs ar-lein.