Ewch i’r prif gynnwys

Rhwydwaith Aelodaeth Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr

Cyfle unigryw i rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol yn eich maes a rhannu arferion da.

Nod ein Rhwydwaith Aelodaeth Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr yw annog cyfranogwyr o'r gorffennol i gynnal cysylltiadau â Phrifysgol Caerdydd a'i gilydd.

Mae’n cynnig cyfle unigryw i weithwyr proffesiynol rannu profiadau a syniadau ag eraill sy'n gweithio ym maes rheoli prosiectau.

Unwaith i chi ddod i unrhyw un o'n cyrsiau rheoli prosiect, byddwch yn gymwys yn awtomatig i fod yn aelod o'n Rhwydwaith Aelodaeth Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr a byddwch yn dechrau elwa o ystod o wasanaethau sydd wedi'u teilwra ar eich cyfer chi.

Digwyddiadau a gweithdai i gynfyfyrwyr

Cewch wahoddiad i ddigwyddiad blynyddol â siaradwyr blaenllaw, a fydd yn cynnig y cyfle i chi ddatblygu ymhellach, rhwydweithio, a dysgu oddi wrth eraill yn y maes. Tarwch olwg ar ein cyfrif Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gweithdy sydd ar y gweill

Mae ein digwyddiad nesaf i gynfyfyrwyr ar 5 Mawrth 2019, 08:00-10:30. Y pwnc yw Rheoli Prosiectau mewn Cyfnod Cyfnewidiol. Bydd y prif siaradwr, Richard Rose, yn siarad am bynciau gan gynnwys cynllunio tymor byr, cyflawni prosiectau hyblyg a thechnegau rheoli’n hyblyg.

Cadwch le yn rhad ac am ddim (yn amodol ar argaeledd)

Gwahoddiadau i ddigwyddiadau eraill Prifysgol Caerdydd

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw ddigwyddiadau Rheoli Prosiect sy'n digwydd ym Mhrifysgol Caerdydd a allai fod o ddiddordeb i chi a'ch sefydliad.

Cylchlythyrau rheoli prosiectau

Byddwn yn anfon cylchlythyrau rheolaidd atoch i rannu'r newyddion diweddaraf am gyfleoedd datblygu proffesiynol yn y dyfodol, a buddion i gynfyfyrwyr.

Ymgyrchoedd hyrwyddo a gostyngiadau

Mae gennym ymgyrchoedd hyrwyddo a chynigion arbennig rheolaidd yn benodol ar gyfer cynfyfyrwyr rheoli prosiect sy'n aelodau.

Cyrsiau Rheoli Prosiect

Rydym yn cynnig nifer o gyrsiau rheoli prosiect, wedi'u dylunio ar gyfer pob lefel o arbenigedd.

Mae ein hystod o gyrsiau yn cynnig llwybr datblygu i’r rhai sy’n ymwneud â rheoli prosiectau a rhaglenni, o hanfodion rheoli prosiect i’r rhai sy’n newydd i’w rôl, i gymwysterau cydnabyddedig a thu hwnt.

Mae croeso i chi gysylltu â'n tîm cyfeillgar yn yr Uned DPP i gael gwybodaeth bellach am ein hystod o gyrsiau rheoli prosiect a rheoli cyffredinol.

Llyfryn

Mae ein llyfryn Cyrsiau Byr DPP ar gyfer Gwanwyn-Haf 2019 bellach ar gael i'w lawrlwytho yma (cysylltwch â ni i gael copi caled Cymraeg neu Saesneg yn rhad ac am ddim).

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus