Ewch i’r prif gynnwys

Ein Canmlwyddiant

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym yn falch o fod yn dathlu ein 100 mlynedd cyntaf o ragoriaeth addysgu ac ymchwil.

100 years of Cardiff School of Pharmacy logo

Mae llawer wedi newid ym mhroffesiwn Fferylliaeth ers i ni ddechrau addysgu ym mis Hydref 1919.  Ond yr hyn sydd heb newid yw ein penderfyniad a’n hymrwymiad i wella’r proffesiwn, i ymateb i anghenion gofal iechyd newidiol y boblogaeth, ac i wella bywydau cleifion.

Ers cant o flynyddoedd, rydym wedi bod yn cynhyrchu graddedigion rhagorol, sy’n barod i gael gyrfa, a buom yn arloesi er budd y proffesiwn.  Heddiw, rydym mor ymroddedig ag erioed i’r amcanion hynny.

Ochr yn ochr ag ymfalchïo wrth ddathlu ein cyflawniadau yn ystod y ganrif ddiwethaf, felly, ein nod yw defnyddio’n treftadaeth i helpu i ddylanwadu ar ddyfodol fferylliaeth yn y Deyrnas Unedig ac ar draws y byd.

Digwyddiadau’r Canmlwyddiant

Rhwng 2019 a 2020 byddwn ni’n cynnal digwyddiadau niferus i ddathlu’r garreg filltir bwysig hon.   Rydym am ddangos ein gwerthfawrogiad i bawb sydd wedi bod yn rhan o’n stori hyd yma.

Bydd y digwyddiadau hyn yn cynnwys:

●   Cynhadledd Rhanddeiliaid Canmlwyddiant Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd

●     “Cam yn ôl i’r gorffennol” - diwrnod o ddathlu i’r myfyrwyr presennol

●     Digwyddiadau dathlu’r Canmlwyddiant i Gynfyfyrwyr

●     Dathliad Canmlwyddiant i’r staff presennol

● Dawns Myfyrwyr Canmlwyddiant Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd

Byddwn ni’n postio rhagor o wybodaeth am bob digwyddiad wrth i’r flwyddyn fynd rhagddi.

Crynodeb o’n hanes

First intake of students
Our first intake of students and staff photographed outside the Technical College (now Bute Building) in August 1920.

Ym mis Hydref 1919, agorodd Coleg Fferylliaeth Cymru ar ffurf adran yng Ngholeg Technegol newydd Caerdydd.  Yn y flwyddyn gyntaf honno, cafodd 88 o fyfyrwyr eu haddysgu gan ddau aelod o staff mewn dwy ddarlithfa a dau labordy yn y man sydd bellach yn Adeilad Bute.  Gallent astudio’n llawn amser neu’n rhan amser ar gyfer diplomâu a thystysgrifau a osodwyd gan y Gymdeithas Fferyllol a Chymdeithas yr Apothecariaid.  Aeth yr Ysgol ymlaen yn fuan i gynnig gradd BPharm Prifysgol Llundain yn allanol o 1927, a sefydlwyd gradd Prifysgol Cymru o 1936.

Black and White image of the redwood building
The Redwood Building became home to the School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences on 2 June 1961. Credit: Glamorgan Archives

Erbyn diwedd y 1950au, roedd yr Ysgol yn tyfu’n rhy fawr i’w chyfleusterau, ac yn 1961 agorwyd yr Adeilad Newydd (Redwood bellach) yn swyddogol gan Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin.  Yn wreiddiol, roedd hwn yn gartref ar gyfer Cemeg, Bioleg a Mordwyo, ochr yn ochr â Fferylliaeth, ac roedd yn gyfle i gynyddu nifer y myfyrwyr a’r staff, a chyflawni datblygiadau pwysig o ran addysgu ac ymchwil.  O’r myfyrwyr PhD cyntaf yn 1961 i ddarganfyddiadau arloesol degawdau diweddarach, mae ymdrechion gwyddonol yr Ysgol wedi parhau i ddarparu sylfaen ar gyfer addysgu israddedigion.

Themâu allweddol ar hyd hanes yr Ysgol fu cefnogaeth y gymuned fferyllol leol ac anwyldeb atgofion cynfyfyrwyr amdani.  Mae’r ddwy fel ei gilydd yn golygu bod yr Ysgol wedi bod yn ganolog i fferylliaeth yng Nghymru ers can mlynedd.