Dr Dylan Foster Evans MA (Cantab), PhD (Cymru)

Dr Dylan Foster Evans

MA (Cantab), PhD (Cymru)

Pennaeth yr Ysgol

Ysgol y Gymraeg

Email:
fosterevansd@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4951
Location:
1.71, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg
Sylwebydd y cyfryngau
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Fy mhrif maes ymchwil yw barddoniaeth yr Oesoedd Canol diweddar. Rwyf wedi golygu gwaith sawl bardd (gan gynnwys cyfrannu at olygiad o waith Dafydd ap Gwilym) ac wedi cyhoeddi nifer o astudiaethau beirniadol yn y maes. Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng barddoniaeth, hunaniaeth, diwylliant materol a’r amgylchedd.

Ail faes o ddiddordeb yw’r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae fy ngwaith yn y maes hwn yn cwmpasu hanes yr iaith, ei diwylliant a’i llenyddiaeth a hefyd ei rôl wrth ffurfio hunaniaeth gymysg ac amlethnig y brifddinas.

Mae fy ngwaith dysgu’n canolbwyntio’n bennaf ar lenyddiaeth ganoloesol ac ar yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd.

Yn fwy cyffredinol, mae gennyf ddiddordeb yn lle’r Gymraeg yn y gyfundrefn addysg a’r gwahanol fathau o Gymraeg a ddefnyddir yn y Gymru gyfoes.

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Aelod o Banel Safoni Enwau Lleoedd Comisiynydd y Gymraeg

BA Cymraeg

 • CY1603 Herio’r Traddodiad Llenyddol
 • CY1751 Diwylliant Cymraeg Dinas Caerdydd
 • CY3305 Dafydd ap Gwilym
 • CY3100 Ailddehongli Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol
 • CY3900 Blas ar Ymchwil
 • CY3905 Ymchwilio Estynedig

MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

 • CYD400 Ymchwilio Academaidd a Phroffesiynol
 • CYD401 Pwnc Arbennig 1
 • CYD401 Pwnc Arbennig 2
 • CYD403 Prosiect Ymchwil Estynedig

Ar hyn o bryd rwyf yn canolbwyntio ar brosiect ar hanes llenyddiaeth Gymraeg yn yr Oesoedd Canol. Rwyf hefyd wrthi’n datblygu prosiect ar hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd a byddwn yn croesawu unrhyw ymholiadau yn y maes hwnnw.