Ewch i’r prif gynnwys
Dr Dylan Foster Evans MA (Cantab), PhD (Cymru)

Dr Dylan Foster Evans

MA (Cantab), PhD (Cymru)

Pennaeth yr Ysgol

Ysgol y Gymraeg

Email
fosterevansd@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4951
Campuses
1.71, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwg

Fy mhrif maes ymchwil yw barddoniaeth yr Oesoedd Canol diweddar. Rwyf wedi golygu gwaith sawl bardd (gan gynnwys cyfrannu at olygiad o waith Dafydd ap Gwilym) ac wedi cyhoeddi nifer o astudiaethau beirniadol yn y maes. Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng barddoniaeth, hunaniaeth, diwylliant materol a’r amgylchedd.

Ail faes o ddiddordeb yw’r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae fy ngwaith yn y maes hwn yn cwmpasu hanes yr iaith, ei diwylliant a’i llenyddiaeth a hefyd ei rôl wrth ffurfio hunaniaeth gymysg ac amlethnig y brifddinas.

Mae fy ngwaith dysgu’n canolbwyntio’n bennaf ar lenyddiaeth ganoloesol ac ar yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd.

Yn fwy cyffredinol, mae gennyf ddiddordeb yn lle’r Gymraeg yn y gyfundrefn addysg a’r gwahanol fathau o Gymraeg a ddefnyddir yn y Gymru gyfoes.

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Aelod o Banel Safoni Enwau Lleoedd Comisiynydd y Gymraeg

Cyhoeddiadau

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

 • Foster Evans, D., Lewis, B. J. and Parry Owen, A. eds. 2013. Gwalch Cywyddau Gwŷr: Ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif / Essays on Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Wales. Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales.
 • Rosser, S. et al. eds. 2013. Llên Cymru. Cardiff: University of Wales Press.
 • Foster Evans, D. 2013. William Herbert of Raglan (d. 1469): Family History and Personal Identity. In: Foster Evans, D., Parry Owen, A. and Lewis, B. J. eds. Gwalch Cywyddau Gwŷr: Ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif / Essays on Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Wales. Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, pp. 83-102.
 • Foster Evans, D. 2013. Adeiladu Hudoliaeth: Dehongli Barddoniaeth Guto'r Glyn. In: Foster Evans, D., Parry Owen, A. and Lewis, B. J. eds. Gwalch Cywyddau Gwŷr: Ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif / Essays on Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Wales. Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, pp. 453-473.
 • Foster Evans, D., Parry Owen, A. and Lewis, B. J. 2013. Introduction. In: Foster Evans, D., Parry Owen, A. and Lewis, B. J. eds. Gwalch Cywyddau Gwŷr: Ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif / Essays on Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Wales. Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, pp. 11-19.
 • Foster Evans, D., Parry Owen, A. and Lewis, B. J. 2013. Rhadymadrodd. In: Foster Evans, D., Parry Owen, A. and Lewis, B. J. eds. Gwalch Cywyddau Gwŷr: Ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif / Essays on Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Wales. Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, pp. 1-9.

2012

2011

 • Foster Evans, D. 2011. On the lips of strangers: the Welsh language, the Middle Ages, and ethnic diversity. Presented at: 2008 meeting of the Celtic Studies Association of North America, Colgate University, Hamilton, NY, USA, 2008 Presented at Davies, M. T. ed.Proceedings of the Celtic Studies Association of North America Annual Meeting 2008. CSANA Yearbook Vol. 10. Hamilton, NY: Colgate University Press pp. 16-38.

2010

 • Foster Evans, D. 2010. Adnabod adar. Taliesin 139, pp. 111-117.

2009

2008

2007

2006

2000

 • Foster Evans, D. 2000. Gwaith Hywel Swrdwal a'i Deulu. Cyfres Beirdd yr Uchelwyr. Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.

Addysgu

BA Cymraeg

 • CY1603 Herio’r Traddodiad Llenyddol
 • CY1751 Diwylliant Cymraeg Dinas Caerdydd
 • CY3305 Dafydd ap Gwilym
 • CY3100 Ailddehongli Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol
 • CY3900 Blas ar Ymchwil
 • CY3905 Ymchwilio Estynedig

MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

 • CYD400 Ymchwilio Academaidd a Phroffesiynol
 • CYD401 Pwnc Arbennig 1
 • CYD401 Pwnc Arbennig 2
 • CYD403 Prosiect Ymchwil Estynedig

Ar hyn o bryd rwyf yn canolbwyntio ar brosiect ar hanes llenyddiaeth Gymraeg yn yr Oesoedd Canol. Rwyf hefyd wrthi’n datblygu prosiect ar hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd a byddwn yn croesawu unrhyw ymholiadau yn y maes hwnnw.

Supervision