Ewch i’r prif gynnwys
Dr Allan Cosslett

Dr Allan Cosslett

Uwch-diwtor a Darlithydd

Email
cosslett@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4987
Fax:
+44 (0)29 2087 4987
Campuses
Adeilad Redwood , Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Trosolwg

Rwy’n gweithio yn Ysgol Fferylliaeth Cymru ers 1990 fel cyd-reolwr (gyda'r diweddar Dr Michael I Barnett) yn y labordy asesu sefydlogrwydd ac ymchwil Fresenius Kabi, ac fel arbenigwr addysgu ym maes llunio a gweithgynhyrchu cynhyrchion di-haint ar y cwrs gradd israddedig.

Bywgraffiad

Rwy’n gweithio yn Ysgol Fferylliaeth Cymru ers 1990 fel cyd-reolwr (gyda'r diweddar Dr Michael I Barnett) yn y labordy asesu sefydlogrwydd ac ymchwil Fresenius Kabi, ac fel arbenigwr addysgu ym maes llunio a gweithgynhyrchu cynhyrchion di-haint ar y cwrs gradd israddedig.

Cyhoeddiadau

2018

2014

2009

2008

2005

1998

1994

1992

1990

Addysgu

 • PH1121 O’r moleciwl i’r claf
 • PH1122 Rôl y fferyllydd mewn ymarfer proffesiynol
 • PH2107 Gwyddoniaeth Fformiwleiddio
 • PH3110  Optimeiddio gofal fferyllol
 • PH3114 Dylunio, llunio a sicrhau ansawdd cynhyrchion meddyginiaethol
 • PH3202 Methodoleg ymchwil
 • PH4116 Prosiect ysgoloriaeth neu ymchwil ym maes fferylliaeth
 • PH4118 Gwyddorau Fferyllol, Ymarfer Fferyllol a’r Claf

Aelod o Ddisgyblaeth Ymchwil Cyflenwi Cyffuriau a Microbioleg yr Ysgol

Meysydd ymchwil cyfredol

 • Ymchwilio i wahanol agweddau ar sefydlogrwydd ffisegol a ffisegol-gemegol cymysgeddau maeth parenterol
 • Cymhwyso a chymharu offer sy’n dadansoddi gronynnau
 • Dylunio a dilysu dulliau ac offer ar gyfer gweithgynhyrchu dyfeisiau a ffyrdd ar gyfer dosio heb heintio.
 • Halogiad gronynnol dyfeisiau mewnwythiennol a systemau cyflenwi.
 • Effeithiolrwydd a diogelwch emylsiynau lipid mewnwythiennol fel systemau cyflenwi cyffuriau.
 • Archwilio effeithiolrwydd dyfeisiau hidlo mewnwythiennol.