Ewch i’r prif gynnwys
Dr Siwan Rosser

Dr Siwan Rosser

Uwch-ddarlithydd

Ysgol y Gymraeg

Email
rossersm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6287
Campuses
Ystafell 1.70, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy ngwaith ymchwil yn ymwneud yn bennaf â llenyddiaeth boblogaidd, testunau ag iddynt apêl eang, ond a anwybyddid, i raddau helaeth, gan feirniadaeth lenyddol draddodiadol yng Nghymru. Bûm yn archwilio, er enghraifft, y modd y portreedir merched ym maledi’r ddeunawfed ganrif yn fy nghyfrol gyntaf, Y Ferch ym Myd y Faled: Delweddau o'r Ferch ym Maledi'r Ddeunawfed Ganrif.

Yn fwy diweddar rwyf wedi bod yn canolbwyntio ar archwilio llenyddiaeth Gymraeg i blant a phobl ifanc. Nid yw'r maes eang ac arwyddocaol hwn wedi derbyn fawr o sylw academaidd gan nad ystyrid y testunau o werth i'r beirniad llên. Ond mae ymchwil gychwynnol gennyf wedi datgelu'r berthynas gymhleth rhwng llên plant a disgyrsiau llenyddol a phedagogaidd yn ymwneud ag iaith, ethnigrwydd a rhywedd. Rwy'n ymddiddori'n bennaf yn y berthynas ddeinamig rhwng llenyddiaeth plant a'i chyd-destun diwylliannol a chymdeithasol, yn enwedig yn nghyd-destun ieithoedd lleiafrifol.

Aelodaethau proffesiynol

  • Cadeirydd Adran Diwylliant y 18fed a'r 19eg Ganrif, Cymdeithas Cynfyfyrwyr Prifysgol Cymru.
  • Aelod o Banel Llyfrau Plant Cyngor Llyfrau Cymru.
  • Aelod o Banel Cymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Pwyllgorau ac adolygu

  • Pwyllgor Derbyn a Recriwtio, AHSS
  • Pwyllgor Llywio Rhyngwladol, AHSS

Cyhoeddiadau

2020

2019

2017

2016

2013

2012

2009

2008

2007

2005

Supervision

Proffiliau allanol