Ewch i’r prif gynnwys
Dr Iwan Wyn Rees

Dr Iwan Wyn Rees

Darlithydd

Ysgol y Gymraeg

Siarad Cymraeg
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Dr Iwan Wyn Rees, BA, MPhil (Wales), PhD (Aberystwyth)

Y mae diddordebau ymchwil Iwan yn cwmpasu sawl maes ieithyddol, gan gynnwys:

 •     Tafodieitheg ddaearyddol a chymdeithasegol
 •     Amrywio seinegol a ffonolegol (yn enwedig mewn ardaloedd trawsnewid)
 •     Sosioieithyddiaeth
 •     Gramadeg y Gymraeg (gan gynnwys amrywiadau lleol)
 •     Datblygiad hanesyddol y Gymraeg a'i hysgolheictod

Ymunodd Iwan ag Ysgol y Gymraeg yn 2012 pan y'i penodwyd yn Gydymaith Ymchwil ar brosiectau a ganolbwyntiai ar anawsterau ynganu dysgwyr ym maes Cymraeg i Oedolion. Cyn hynny, derbyniodd nawdd oddi wrth yr AHRC a'i galluogodd i ymchwilio i rai tafodieithoedd Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dyfarnwyd iddo ddoethuriaeth yn 2013 am draethawd sy'n canolbwyntio'n bennaf ar amrywiadau ffonolegol mewn dwy ardal benodol, sef cyffiniau Harlech a Bro Dysynni. Cyfunir dulliau tafodieithegol traddodiadol â rhai sosioieithyddol mwy diweddar yn yr astudiaeth hon er mwyn holi i ba raddau y mae grwpiau o siaradwyr sy'n ymddangos yn debyg o safbwynt eu cefndir cymdeithasol yn unffurf yn ieithyddol. Canolbwynt y gwaith hwn yw dadansoddiadau meintiol manwl o amrywiadau ffonolegol nodweddiadol o ganolbarth Cymru.      

Yn ddiweddar, achubodd Iwan ar y cyfle i gyflawni gwaith maes cychwynnol mewn dwy ardal yn y Wladfa, sef Dyffryn y Camwy a Godre'r Andes, yn yr Ariannin (o dan nawdd banc Santander). Ar sail y cyfweliadau a gafodd gydag amrywiaeth o siaradwyr, y mae wrthi'n ymchwilio i natur y datblygiadau ieithyddol a geir ar waith yn y Wladfa heddiw.

Yn sgil ennill grant oddi wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, y mae Iwan hefyd yn gweithio ar brosiect sydd â'r nod o gyflwyno tafodieithoedd y Gymraeg i actorion a sgriptwyr. Ei fwriad yw datblygu nifer o glipiau sain a chlyweledol (a osodir ar Y Porth, safle Dysgu Canolog y Coleg), ynghyd â chanllawiau manwl, a fydd yn galluogi myfyrwyr o wahanol gefndiroedd, nid yn unig i ymgyfarwyddo ag amrywiadau tafodieithol hen a newydd, ond i'w defnyddio yn ymarferol.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

Y mae Iwan yn cyfrannu i'r modiwlau canlynol:

BA Cymraeg

 • CY1742 Cyflwyniad i'r Gymraeg
 • CY2200 Cymraeg y Gweithle a'r Gymuned
 • CY3150 Hanes yr Iaith
 • CY3598 Sosioieithyddiaeth
 • CL5104 Cymraeg y Gyfraith
 • CY1752 Mapio’r Cymry
 • CY1722 O Destun i Draethawd
 • CY3900 Blas ar Ymchwil
 • CY3905 Ymchwilio Estynedig
 • CY1751 Diwylliant Cymraeg Dinas Caerdydd

MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

 • Ymchwilio Academaidd a Phroffesiynol
 • CYD401 Pwnc Arbennig 1

Prosiectau Ymchwil

Astudiaeth sosioieithyddol gychwynnol o amrywiadau Cymraeg y Wladfa

Yn ddiweddar, achubodd Iwan ar y cyfle i gyflawni gwaith maes cychwynnol mewn dwy ardal yn y Wladfa, sef Dyffryn y Camwy a Godre'r Andes, yn yr Ariannin (o dan nawdd banc Santander). Ar sail y cyfweliadau a gafodd gydag amrywiaeth o siaradwyr, y mae wrthi'n ymchwilio i natur y datblygiadau ieithyddol a geir ar waith yn y Wladfa heddiw.

Cyflwyno tafodieithoedd y Gymraeg i actorion a sgriptwyr

Yn sgil ennill grant oddi wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, y mae Iwan yn gweithio ar brosiect sydd â'r nod o gyflwyno tafodieithoedd y Gymraeg i actorion a sgriptwyr. Ei fwriad yw datblygu nifer o glipiau sain a chlyweledol (a osodir ar Y Porth, safle Dysgu Canolog y Coleg), ynghyd â chanllawiau manwl, a fydd yn galluogi myfyrwyr o wahanol gefndiroedd, nid yn unig i ymgyfarwyddo ag amrywiadau tafodieithol hen a newydd, ond i'w defnyddio yn ymarferol.