Ewch i’r prif gynnwys
Dr Valerie Meniel

Dr Valerie Meniel

Research Associate

Ysgol y Biowyddorau

Email
menielvs@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8498
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Roedd gen i wastad ddiddordeb mawr mewn deall y mecanweithiau sy'n gyrru pob cam gwahanol o ganser. Rwyf wedi astudio rôl genyn APC (adenomatous polyposis Coli) mewn modelau amrywiol o lygod (chwaren laeth, yr afu ac yn y colon a'r rhefr). Mae gennyf ddiddordeb mewn rhyngweithiadau llwybr a synergedd gyda ffocws ar ryngweithiadau llwybr Wnt a llwybrPik3. Rwyf hefyd wedi defnyddio organoid meithrin 3D i ddyfeisio mecanweithiau a nodi’r ymyrraeth therapiwtig posibl.

Addysgu ac ymgysylltu

Dwi wedi goruchwylio Safon Uwch Nuffield, Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP) ac israddedigion yn y 3edd flwyddyn. Dwi hefyd wedi cymryd rhan mewn teithiau labordy mewn amrywiaeth o Sefydliadau ac wrth ymgysylltu â’r cyhoedd ynglŷn â chanser.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2008

2007

2006

2005

2003

2002

Delweddau

No results were found