Ewch i’r prif gynnwys
 Jessica Gasson

Jessica Gasson

Swyddog Prosiect

Email
gassonj@cardiff.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 6342
Campuses

Trosolwg

Jessica yw'r Swyddog Prosiect yn yr Uned DPP.

Mae ei swydd yn cynnwys rheoli prosiectau'r rhaglenni DPP rhyngwladol gan gynnwys Rhaglen Rheoli ac Arloesedd Cyngor Ysgoloriaeth Tsieina Prifysgol Caerdydd, ac yn fwy diweddar, y Rhaglen Ymarfer Dysgu Arloesol.

Mae Jessica wedi cefnogi prosiectau amrywiol eraill ledled y brifysgol gan gynnwys gweithgor DPP a'r Ysgol Haf DPP Rithwir.

Bywgraffiad

Ymunais â’r uned DPP ar ôl treulio pum mlynedd yn gweithio i wahanol sefydliadau elusennol oedd yn canolbwyntio ar addysg/hyfforddiant. Yn Into Film, bues i’n cydlynu’r broses o drosglwyddo DPP wyneb yn wyneb i oddeutu 14,000 o athrawon a gweithwyr ieuenctid bob blwyddyn. Chwaraeais ran gynorthwyol wrth ddatblygu dau Gwrs Ar-lein Agored Enfawr – MOOC – llwyddiannus yn canolbwyntio ar godi cyrhaeddiad o ran llythrennedd drwy gyfrwng ffilm a gwneud ffilmiau, ac animeiddio, yn yr ystafell ddosbarth. Cyn hynny, yn Show Racism the Red Card Cymru, cynorthwyais wrth ddatblygu gweithdai hyfforddi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth cyntaf y sefydliad. Cafodd y rhain eu cyflwyno i nifer o sefydliadau yn y sector cyhoeddus wedi hynny.

Supervision