Ewch i’r prif gynnwys
 Jessica Gasson

Jessica Gasson

Project Officer

Email:
gassonj@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44(0)29 2087 6342
Location:
Addysg Barhaus a Phroffesiynol, Heol Senghennydd, Caerdydd, CF24 4AG

Jessica yw’r Swyddog Prosiect yn yr uned DPP. Hyd yma, mae Jessica wedi gweithio ar ddau brosiect rhyngwladol o bwys. Mae Rhaglen Rheoli ac Arloesedd Cyngor Tsieina Prifysgol Caerdydd yn rhaglen academaidd breswyl am dri mis ar gyfer rheolwyr lefel ganol i lefel uwch o brifysgolion Tsieina. Caiff ei chynnal am ei thrydedd flwyddyn yng Nghaerdydd yn ystod haf 2018. Mae Jessica wedi gweithio ar raglen datblygu arweinyddiaeth hefyd y bu cynrychiolwyr o Brifysgol Kuwait yn cymryd rhan ynddi.

Ymunais â’r uned DPP ar ôl treulio pum mlynedd yn gweithio i wahanol sefydliadau elusennol oedd yn canolbwyntio ar addysg/hyfforddiant. Yn Into Film, bues i’n cydlynu’r broses o drosglwyddo DPP wyneb yn wyneb i oddeutu 14,000 o athrawon a gweithwyr ieuenctid bob blwyddyn. Chwaraeais ran gynorthwyol wrth ddatblygu dau Gwrs Ar-lein Agored Enfawr – MOOC – llwyddiannus yn canolbwyntio ar godi cyrhaeddiad o ran llythrennedd drwy gyfrwng ffilm a gwneud ffilmiau, ac animeiddio, yn yr ystafell ddosbarth. Cyn hynny, yn Show Racism the Red Card Cymru, cynorthwyais wrth ddatblygu gweithdai hyfforddi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth cyntaf y sefydliad. Cafodd y rhain eu cyflwyno i nifer o sefydliadau yn y sector cyhoeddus wedi hynny.