Ewch i’r prif gynnwys

Dr Clea Rees

Philosophy tutor

Trosolwg

Darllenais Fathemateg ac Athroniaeth yng Ngholeg Iesu, Rhydychen, cyn cyflawni doethuriaeth mewn Athroniaeth ym Mhrifysgol Gogledd Carolina, Chapel Hill.

Ar ôl addysgu ym Mhrifysgol California, Berkeley a Santa Cruz, dychwelais i Gaerdydd yn 2006, a dechrau addysgu cyrsiau rhan-amser yn 2008. Mae fy nghyrsiau’n cynnwys Cyflwyniad i Athroniaeth Foesol, Alice ar gyfer Athronwyr a Ffuglen Athronyddol a Ffantasi.

Mae fy nghyrsiau rhagarweiniol, yn enwedig mewn moeseg, yn seiliedig ar enghreifftiau ffuglennol a ffeithiol i ddarlunio syniadau athronyddol. Mae gennyf ddiddordeb mewn galluogi myfyrwyr i werthfawrogi athroniaeth ac ymgysylltu â’r pwnc.

Rwy’n arbenigo mewn moeseg a seicoleg foesol gyda diddordebau ychwanegol mewn athroniaeth ffeministaidd, athroniaeth y meddwl a rhesymeg.

Mae fy nghyhoeddiadau’n cynnwys Reclaiming the Conscience of Huckleberry Finn a The Visitors.

Mae’r prosiectau presennol yn cynnwys A Problem with Moral Perfection ac Are Intelligible Agents Square?