Ewch i’r prif gynnwys
Dr Martin Wright

Dr Martin Wright

Uwch-ddarlithydd mewn Hanes (Research Leave 2020/1)

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Email
wrightmk@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0830
Campuses
5.37, Adeilad John Percival
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwg

Diddordebau Ymchwil

 • Hanes Cymru a Phrydain Fodern.
 • Hanes Sosialaeth a Radicaliaeth

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

BA Anrh (Prifysgol Cymru), 1987

M Phil (Prifysgol Cymru), 1992

PhD (Prifysgol Caerdydd), 2012

Trosolwg Gyrfa

2007 – Presennol: Prifysgol Caerdydd (myfyriwr PhD ac yna'n Ddarlithydd Hanes cyfrwng Cymraeg)

2006-7: Prifysgol Huddersfield – Cynorthwyydd Ymchwil

2005-7: Prifysgol Cymru, Llanbed -Is-Ddarlithydd

2005-6: Cyngor Sir Ceredigion - Tiwtor Cymraeg i Oedolion

1994-2004: Prifysgol Cymru Aberystwyth – Tiwtor a Gweinyddwr Addysg Barhaus/Pennaeth y Ganolfan Addysg Barhaus

1990-1997: Prifysgol Cymru, Llanbed - Is-Ddarlithydd Hanes a Thiwtor Addysg Barhaus ac Addysg i Oedolion.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cadeirydd Llafur, Cymdeithas Hanes Pobl Cymru
 • Golygydd Adolygiadau, Welsh History Review

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Cyflwyniadau diweddar a phapurau cynhadledd sy'n cynnwys:

 • Tachwedd 2011, Cymdeithas Hanes Cymru, Prifysgol Caerdydd: Wales, The Clarion and the Culture of Socialism, 1880-1914'.
 • Tachwedd 2009, Cynhadledd "New Voices in Celtic Studies", Prifysgol Aberdeen: 'Lost in Translation: Socialism, the Welsh Language and the Printed Word, 1880-1920s'.
 • Medi 2009, Iwerddon – Cynhadledd Gohebiaethau Cymru: Prifysgol Caerdydd: 'Lost in Translation: Socialism, the Welsh Language and the Printed Word, 1880-1920s'.
 • Awst 2008, 'North American Association for the Study of Welsh History and Culture, Toronto': 'Robert Jones Derfel, 1824-1905'.
 • Mai 2008, Cynhadledd Blynyddol Canolfan Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg, Gregynog: 'Y Traddodiad Sosialaidd Cymraeg' ('The Welsh Socialist Tradition').

Cyhoeddiadau

2017

2016

2011

2010

Addysgu

Blwyddyn un

Cyfrannu i'r modiwlau canlynol (sy'n cynnwys modiwlau Saesneg a Chymraeg):

 • Modern Wales (HS1104)
 • The Modern World (HS1105)
 • History in Practice (HS1107)

Blwyddyn dau

 • Diwydiannaeth, Radicaliaeth a'r Bobl Gyffredin yng Nghymru a Phrydain mewn Oes Chwyldro, 1789-1880 (HS1757)

Blwyddyn tri

 • Socialism, Society and Politics in Britain, 1880-1918 (HS1860)
 • Llafur, Sosialaeth a Chymru, 1880-1979 (HS1862)
 • Dissertation Convener (HS1801)

Dysgu ôl-raddedig

 • Cyfraniadau i'r MA Hanes Cymru

Supervision

Goruchwyliaeth gyfredol

James Phillips

Research student

Huw Davies

Research student

William Christofides

Research student

Liam Burke

Research student