Ewch i’r prif gynnwys
Dr Rhian Barrance

Dr Rhian Barrance

Darlithydd

Email
barrancer@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (029) 20688723
Campuses
Adeilad Morgannwg, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Rwy'n Ddarlithydd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Rydw i'n dysgu ar fodiwlau addysg, plentyndod a hawliau plant. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys hawliau plant, tegwch mewn addysg, ac asesiad. Mae fy ngwaith ymchwil diweddar wedi canolbwyntio ar symudiadau cymdeithasol ac actifiaeth pobl ifanc. Rydw i nawr yn gwneud ymchwil ar actifiaeth plant a phobl ifanc yng Nghymru. 

Yn ystod fy nghyfnod yng Nghaerdydd rwyf wedi gweithio ar brosiect ymchwil Addysg WISERD ac wedi cwblhau dau brosiect ar gyfer Comisiynydd Plant Cymru, gan gynnwys adolygiad o'r tystiolaeth ar hawliau dynol plant yng Nghymru.

Cyn ymuno â WISERD, cwblheais fy noethuriaeth Addysg yng Nghanolfan Hawliau Plant, Prifysgol Queen's, Belfast. Roedd hwn yn brosiect dulliau cymysg a ddefnyddiodd dulliau ymchwil hawliau plant i nodi barn a phrofiadau myfyrwyr o TGAU a'u diwygio yng Ngogledd Iwerddon a Chymru. Wrth gwblhau fy noethuriaeth, bûm yn gweithio fel Cymrawd Ymchwil ar brosiect Prifysgol Rhydychen a Phrifysgol Queen's yn ymchwilio i ba mor ragweladwy oedd arholiadau y 'Leaving Certificate' yng Ngweriniaeth Iwerddon.

Bywgraffiad

Education and qualifications

2012-2016: PhD Addysg, Canolfan Hawliau Plant, Prifysgol Queen's Belfast

2010-2011: PGCE Saesneg Eilradd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

2008-2009: MA Astudiaethau Canoloesol Prydeinig, Prifysgol Caerdydd

2005-2008: BA Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Rhydychen

Cyhoeddiadau

2021

2020

2019

2018

2017

Supervision

Past projects

Proffiliau allanol