Ewch i’r prif gynnwys
Dr Huw Pritchard

Dr Huw Pritchard

Lecturer in Law

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
pritchardh3@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4355
Campuses
1.08, 21 Plas y Parc, Cathays, Caerdydd, CF10 3DQ
Siarad Cymraeg
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Ymunodd Huw â Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Medi 2015 fel darlithydd mewn cyfraith a llywodraethiant ddatganoledig. Ei brif feysydd o ddiddordeb yw datganoli yng Nghymru a’r DG a datganoli cyfiawnder. Mae hefyd ganddo ddiddordeb mewn cyfraith gyfansoddiadol, cyfiawnder weinyddol, ac effaith datganoli ar gyfraith iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n aelod o Ganolfan Llywodraethiant Cymru.

Cwblhaodd Huw ei PhD yn Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor, yn 2015. Canolbwyntiodd yr ymchwil hwn ar dribiwnlysoedd gweinyddol yng Nghymru a’u harwyddocâd ar gyfer datganoli swyddogaethau dros gyfiawnder i Gymru. Cafodd ei ymchwil ei gyllido yn llawn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Cyn hynny, cwblhaodd LLM mewn Cyfraith a Llywodraeth Ddatganoledig o Ysgol y Gyfraith Bangor (2009) ac LLB yn y Gyfraith a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd (2008).

Mae Huw yn aelod o Banel Academaidd y Cyngor ar Gyfiawnder Gweinyddol ers 2018. Mae’n ysgrifennydd cymdeithas Cyfraith Gyhoeddus Cymru. Mae Huw hefyd yn aelod o Ganolfan Cyfraith Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd.

Mae Huw yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac yn un o ddarlithiwr cysylltiol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae wedi darparu tystiolaeth ar lafar i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac ymatebion i ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru.