Ewch i’r prif gynnwys

Jess Mahoney

Creative Cardiff Manager

Trosolwg

Jess yw Rheolwr Caerdydd Creadigol. Mae'n arwain ar ddarparu'r rhwydwaith a'i weithgareddau o ddydd i ddydd, yn ogystal â gosod y weledigaeth strategol ar gyfer yr hyn y bydd Caerdydd Creadigol yn ei wneud i gefnogi datblygiad dinas gysylltiedig, gydweithredol a chreadigol. Ar ôl ymuno â'r tîm ym mis Medi 2022, mae'n arbennig o awyddus i archwilio'r ffyrdd y gall y sefydliad feithrin cymunedau creadigol y ddinas i fanteisio ar gyfleoedd sy'n dod i'r amlwg ac adeiladu gwytnwch wrth iddynt ddod allan o’r ansicrwydd sy’n gysylltiedig â Covid-19. 

Bywgraffiad

Yn wreiddiol o Ferthyr Tudful, mae Jess wedi treulio'r 15+ mlynedd diwethaf yn gweithio yn y sector diwylliant a threftadaeth a'r economi greadigol rhwng Cymru a Llundain. Mae hyn wedi cynnwys rolau gyda’r Llyfrgell Brydeinig, Central School of Ballet, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Gŵyl y Gelli a Phrifysgol De Cymru. Cyn ymuno â Caerdydd Creadigol, cyflawnodd raglen Ardaloedd Mentrau Creadigol flaenllaw Maer Llundain, mewn partneriaeth ar draws wyth o fwrdeistrefi Llundain. 

Supervision

Unedau Ymchwil