Ewch i’r prif gynnwys
Yr Athro Sally Holland

Yr Athro Sally Holland

Professor

Email
hollands1@cardiff.ac.uk
Campuses
sbarc|spark, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Athro Gwaith Cymdeithasol ydw i. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys gwaith cymdeithasol plant a theuluoedd, hawliau plant a chyfranogiad plant ac ieuenctid mewn ymchwil a llunio polisïau.

Fy nghanolfan ymchwil yw CASCADE Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant lle rwy'n arwain ar gynnwys y cyhoedd a materion cyhoeddus.

Rwy'n Gyfarwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Rwy'n aelod o Fwrdd Cenhadaeth Ddinesig y Brifysgol.

Rhwng 2015 a 2022 roeddwn i'n Gomisiynydd Plant Cymru.

Ar hyn o bryd rwy'n arwain gwerthusiad Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol ar gyfer Pobl Ifanc sy'n Gadael Gofal Llywodraeth Cymru, gyda David Westlake.

Rwy'n dysgu ar y rhaglen MA Gwaith Cymdeithasol ac yn goruchwylio traethodau hir Meistr a PhDs.

Cyhoeddiadau

2022

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2000

Addysgu

Rwy'n addysgu ar y rhaglen MA Gwaith Cymdeithasol

Rwy'n goruchwylio myfyrwyr traethawd hir israddedig a Meistr a Doethuriaeth

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar blant a theuluoedd, yn enwedig ym maes gofal cymdeithasol plant.

Mae fy mhrosiectau ymchwil wedi archwilio sawl agwedd ar fywydau plant a theuluoedd. Roedd hyn yn cynnwys:

- Adolygiad o ymyriadau effeithiol i wella canlyniadau i blant sy'n derbyn gofal ar gyfer y Loteri Fawr. Yna buddsoddodd yr     elusen £5 miliwn mewn treial o'r ymyriad a argymhellodd yr astudiaeth;

- prosiect cyfranogol gyda phlant sy'n derbyn gofal gan ddefnyddio dulliau creadigol;


- astudiaeth arsylwadol o ymgysylltiad gweithwyr cymdeithasol â phlant;


- astudiaeth gymunedol o ddiogelu plant ar ystâd dai;


- cyfweliadau hanes bywyd gydag oedolion ifanc â phrofiad o ofal;


- astudiaeth carfan fabwysiadu;


- astudiaeth o brofiadau plant o gynadleddau grwpiau teulu.

Grantiau ymchwil a ddewiswyd:

2013-2015 Holland, Ruch, Winter, Cree, Hadfield, ‘Communicating with Vulnerable Children: Understanding the Everyday Practices of Child and Family Social Workers’, ESRC, £415,000.  ES/K006134/1

2013 (March-September) Holland. ‘Scoping and analysis of neglect tools, procedures and services responses in wales’, NSPCC/A4C/Welsh overnment, £20,000.

2013-16 Co-applicant (PI Robling, co-applicants Hood, Kemp, Butler, Sanders (Medicine), Holland, Segrott (SOCSI)) ‘Evaluating the long-term effectiveness, and the cost and consequences of the Family Nurse Partnership parenting support programme in reducing maltreatment in young children’ NIHR, £680,015.

September 2010-January 2011 Byrne and Holland, ‘Children at Risk: evaluating Early Years interventions with homeless families through photography’, Cymorth, £6,500.

Oct 2010-Oct 2011 Bateman, MacIntosh, Rushworth, Holland and Williams, ‘Dental Health and Looked After Children’, Northumbria Health Board, £15,000.

April 2010-April 2011 Scourfield, Bullock, Featherstone, Holland, Tolman, A feasibility study for a randomised controlled trial of a training intervention to improve the engagement of fathers in the child protection system, Wales Office of Research and Development in Health and Social Care (WORD), £124,000.

Oct 2009-Oct 2010 Forrester, Copello and Holland ‘An Evaluation of the “Option 2” Intensive Family Preservation Service’ AERC £60,000.

Supervision