Ewch i’r prif gynnwys
 Nan Zhang

Nan Zhang

Dechnolegydd Dysgu

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Rwy'n Dechnolegydd Dysgu ac ar hyn o bryd rwy'n gweithio fel partner Addysg Ddigidol i'r Ysgol Seicoleg yn Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd. Fel rhan o'r tîm Addysg Ddigidol, rwyf hefyd yn ymwneud â nifer o brosiectau addysg ddigidol megis prosiect adolygu'r Amgylchedd Dysgu Digidol, gwerthusiad XERTE xAPI a darparu adnoddau ar-lein ar gyfer staff a myfyrwyr.


Gwaith allweddol/arbenigeddau

  • Dylunio a chyflwyno rhaglenni ar-lein
  • Hyfforddi a datblygu staff
  • Dylunio a datblygu adnoddau e-ddysgu
  • Dylunio a datblygu gwefannau
  • Asesiad digidol

Bywgraffiad

Unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig sydd â thros 15 mlynedd o brofiad mewn dysgu ar-lein, datblygu'r We a defnyddio Technolegau Dysgu i greu deunyddiau dysgu ar-lein diddorol. Mae gennyf gefndir mewn peirianneg yn ogystal â sgiliau ymchwil a golygyddol cryf a ddatblygwyd yn ddwys drwy gyrsiau israddedig a meistr. Creu Profiadau Dysgu Digidol yw fy angerdd. Rwyf wrth fy modd yn ymchwilio i ddyluniad UX, crefftio modelau, a datblygu cynhyrchion dysgu gan ddefnyddio gwahanol dechnolegau.

Supervision

Unedau Ymchwil