Ewch i’r prif gynnwys

Christopher Evans

Reolwr Technoleg Addysg

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Rwy’n bartner Reolwr Technoleg Addysg yn y tîm Technoleg Ddigidol gyda’r Ysgol Ieithoedd Modern.


Yn y rôl hon rwy’n dylunio ac yn cyflwyno strategaethau addysg ddigidol. Rwy’n rheoli, addysgu, hyfforddi a chefnogi staff a myfyrwyr o ran defnyddio technolegau digidol ar gyfer addysgu a dysgu. Yn fy rôl, rwy’n cyfuno addysgeg a thechnoleg. Rwy’n cynnig arweiniad strategol ac addysgegol, cyngor, ymgynghoriaeth a chymorth gyda thechnolegau dysgu ar gyfer addysg. Rwy’n gweithio’n agos gyda staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid i gefnogi a gwella’r profiad addysgu a dysgu a gwella deilliannau.


Gwaith allweddol/Arbenigeddau

  • Technolegau digidol ar gyfer dysgu ac addysgu iaith
  • Addysgu ar amrywiaeth o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig
  • Cefnogi mentrau a phrosiectau digidol (e.e. Ieithoedd i Bawb/MOOC Cyfieithu)
  • Dysgu cyfunol
  • E-asesu

Bywgraffiad

Rwyf wedi gweithio yn y Brifysgol ers 2014, ar ôl bod yn athro ac yn athro ymgynghorol i Wasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru (GCA).


Yn fy rôl, bûm yn cefnogi ysgolion o fewn y consortia lleol (Casnewydd, Caerffili, Torfaen, Blaenau Gwent, Sir Fynwy) i wella safonau drwy ddefnyddio technolegau digidol. Roeddwn hefyd yn Hwylusydd Addysg i Apple, lle bûm yn hyfforddi arbenigwyr o bob rhan o’r sector addysg i ddefnyddio technoleg Apple yn y Ganolfan Hyfforddi Ranbarthol.


Yn ddiweddar, enillais MA mewn Technolegau Digidol (gyda Rhagoriaeth) o Brifysgol Nottingham.

Supervision

Unedau Ymchwil