Ewch i’r prif gynnwys
 Jahanara Begum

Jahanara Begum

Technolegydd Dysgu

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Technolegydd Dysgu
Fel Technolegydd Dysgu o fewn y Tîm Addysg Ddigidol, rwy'n gweithio i gefnogi llu o brosiectau a mentrau sy'n cael eu gwella gan dechnoleg sy'n cyd-fynd â'r Strategaeth Addysg Ddigidol yn ogystal â chynigion mewnol o DPP, arweiniad a chymorth i gydweithwyr academaidd a staff gwasanaeth proffesiynol o bob rhan o'r sefydliad.


Fel rhan o'r rôl hon, rwyf hefyd yn gweithio fel Partner Ysgol ar hyn o bryd ar gyfer Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Caerdydd, gan roi cyngor ac arweiniad ar welliannau addysgeg sy'n gysylltiedig â dysgu digidol er mwyn helpu i gefnogi profiad dysgu myfyrwyr.


Gwaith allweddol/arbenigeddau

  • Cynnig cyngor addysgeg a thechnegol & arweiniad ar ddysgu o ddydd i ddydd a gyfoethogir gan dechnoleg o fewn yr Academi a'r ysgol academaidd gysylltiedig
  • Cefnogi datblygiad dysgu ar-lein, adnoddau, deunyddiau cwrs sy'n gadarn yn addysgol
  • Datblygu a gwella cymunedau dysgu
  • Ymgysylltu â’r myfyrwyr
  • Cymorth ac adnoddau cyfannol ar gyfer dilyniant academaidd myfyrwyr

Bywgraffiad

Ymunais â'r Brifysgol yn ôl yn 2014 gan weithio fel rhan o'r Tîm Menter a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu menter, cyflogadwyedd a setiau sgiliau trosglwyddadwy i ddysgwyr, gan edrych yn bennaf ar sut y gellid gwella cyfleoedd i ddysgwyr a'u hymgorffori'n well o fewn y cwricwlwm.


Yna, ymunais ag iteriad cynnar o'r Academi Dysgu ac Addysgu yn 2017 fel Dylunydd Cwricwlwm, gan weithio gyda gwahanol ysgolion ar welliannau addysgeg, y System Tiwtora Personol, CUROP a'r Prosiect Partneriaeth Cymunedau Dysgu.


Symudais i'm rôl bresennol fel Technolegydd Dysgu yn 2021, gan weithio'n agosach gyda'r gymuned academaidd i gefnogi'r cysylltiad rhwng addysgeg a dysgu a gyfoethogir gan dechnoleg.


Cyn fy amser ym Mhrifysgol Caerdydd, roeddwn i’n gweithio mewn addysg bellach ac yn gweithio mewn prosiectau datblygu cymunedol drwy'r BBC yn dysgu Ffilm a'r Cyfryngau, ar ôl astudio a gweithio ym maes cynhyrchu teledu, ffilm a radio.

Supervision

Unedau Ymchwil