Ewch i’r prif gynnwys
 Sonia Maurer

Sonia Maurer

Technolegydd Dysgu

Siarad Cymraeg

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Fel Technolegydd Dysgu, rwy'n ymwneud ag ystod eang o ddysgu ac addysgu, gan gynnwys dylunio a chynllunio gweithgareddau a rhaglenni mewn partneriaeth ag academyddion, cynhyrchu deunyddiau cymorth a darparu hyfforddiant penodol. Yn fy rôl bresennol fel Partner Addysg Ddigidol ar gyfer yr Ysgol Deintyddiaeth, rwy'n gweithio'n strategol gyda chydweithwyr i wella ansawdd y ddarpariaeth ddigidol i staff a myfyrwyr.


Gwaith allweddol:

  • Dylunio a chyflwyno rhaglenni ar-lein
  • Hyfforddiant staff
  • Datblygu adnoddau cymorth
  • Histopatholeg ddigidol
  • Datblygiad microgredydau FutureLearn-Caerdydd

Bywgraffiad

Yr oeddwn ymhlith y genhedlaeth gyntaf o Dechnolegwyr Dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yr wyf wedi profi esblygiad y proffesiwn dros y blynyddoedd. Roedd fy swydd gyntaf yn yr adran Dermatoleg, lle'r oeddwn yn allweddol yn natblygiad rhai cyrsiau a phrosiectau dysgu o bell arloesol, gan gynnwys addysgu histopatholeg ar-lein a ffrydio llawdriniaeth Dermatoleg yn fyw. Symudais yn ddiweddarach i'r tîm Technoleg Dysgu sydd yn ganolog yn yr Ysgol Meddygaeth lle parheais i gynnig cymorth a hyfforddiant. Yn fwyaf diweddar, rwyf wedi bod yn gweithio fel Partner Ysgol Addysg Ddigidol i'r Ysgol Deintyddiaeth.


Mewn bywyd blaenorol, chwaraeais gyda cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Ieuenctid yr Undeb Ewropeaidd.

Supervision

Unedau Ymchwil