Ewch i’r prif gynnwys

Maksymilian Karczmar

Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Yn fy rôl fel Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr, rwy'n cydlynu ac yn cefnogi gweithgareddau ymgysylltu â myfyrwyr ar draws y Brifysgol drwy weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr a staff a gwneud yn siŵr bod rhywun yn gwrando ar adborth myfyrwyr ac yn gweithredu arno i gryfhau a gwella profiad addysgol myfyrwyr.

Gwaith allweddol/Arbenigeddau

  • Arwain y broses o sefydlu arolygon myfyrwyr sefydliadol (e.e., NSS, PTES, PRES), gan gynnwys creu a lanlwytho rhestrau myfyrwyr cymwys yn ogystal â rhannu a dadansoddi'r canlyniadau. Fi yw'r cyswllt prifysgol allweddol ar gyfer Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (NSS).
  • Darparu hyfforddiant i staff ar wahanol agweddau ar Ymgysylltu â Myfyrwyr, fel sut i ymgysylltu'n weithredol â myfyrwyr, rhedeg grwpiau ffocws, creu a hyrwyddo arolygon myfyrwyr neu greu llinell amser teithiau myfyrwyr
  • Gweithio'n uniongyrchol gydag ysgolion academaidd ar ddulliau lleol a phwrpasol o ymdrin â Llais Myfyrwyr
  • Arwain y gwaith o weinyddu, cefnogi a hyfforddi'r System Gwella Modiwlau newydd

Bywgraffiad

Dechreuais fy mherthynas waith ag Addysg Uwch y DU yn 2015 pan ddechreuais, ar ôl graddio fel myfyriwr aeddfed gyda BA (Anrh) yn y Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth, interniaeth dadansoddi data 12 mis yn Swyddfa'r Is-Ganghellor ym Mhrifysgol De Cymru. Ar ôl cwblhau fy interniaeth, penderfynais ddilyn fy angerdd dros wella profiad myfyrwyr mewn Addysg Uwch ac rwyf wedi ymuno â'r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd fel Swyddog Gweinyddol. Yn 2017, ymunais â'r Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr fel Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr, a dyna’r rôl sydd gennyf ar hyn o bryd.

Supervision

Delweddau

No results were found

Unedau Ymchwil