Ewch i’r prif gynnwys
 Owain Huw

Owain Huw

Rheolwr Dysgu Digidol

Siarad Cymraeg

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Rwy’n Rheolwr Dysgu Digidol yn yr Academi Dysgu ac Addysgu gyda chyfrifoldeb am arwain prosiectau a mentrau addysg ddigidol strategol fel rhan o’r portffolio Addysg a Phrofiad Myfyrwyr. Ar hyn o bryd rwy’n arwain ar ddau brosiect sylweddol – fel Arweinydd Busnes ar gyfer prosiect Amgylchedd Dysgu Digidol y Brifysgol gyfan, ac fel Rheolwr Prosiect ar gyfer cwrs achrededig cyntaf y Brifysgol ar FutureLearn fel rhan o’r prosiect Portffolio Ar-lein ehangach.

Gwaith allweddol/arbenigedd

  • Addysg Ddigidol / Dysgu â Chymorth Technoleg
  • Arwain ar brosiectau a mentrau Addysg Ddigidol strategol
  • Rheoli'r bartneriaeth gyda FutureLearn a goruchwylio datblygiad cyrsiau ar-lein newydd ar y platfform

Bywgraffiad

Mae gen i dros 20 mlynedd o brofiad mewn arwain a rheoli prosiectau TG strategol, dysgu digidol, a chyfrifiadura ymchwil o fewn y sector prifysgolion. Ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn 2016 fel Rheolwr Rhaglen ar gyfer Uwchgyfrifiadura Cymru – rhaglen fuddsoddi gwerth £16 miliwn, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru – i roi mynediad i dimau ymchwil prifysgolion at gyfleusterau cyfrifiadura pwerus. Cyn hynny, bûm yn arwain y gwaith o ddatblygu portffolio o wasanaethau dysgu digidol cyfrwng Cymraeg cenedlaethol yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol – gan gynnwys amgylchedd dysgu rhithwir cenedlaethol cyntaf Cymru, 'Y Porth'.

Ymunais ag Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd yn 2020, ac fel aelod o'r tîm Addysg Ddigidol, rwy’n gyfrifol am arwain a chefnogi cyfres o brosiectau a mentrau sefydliadol cyfan.

Supervision

Unedau Ymchwil