Ewch i’r prif gynnwys

Matt Townsend

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Rheolwr Dysgu Digidol

Bywgraffiad

Rwyf wedi gweithio yn y sector AU ers dros 25 mlynedd. Fel academydd i lawer o'r rhai yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ailhyfforddi fel Dadansoddwr Busnes yn y pen draw ac ymuno â'r rhaglen Mannau Dysgu Corfforol, buddsoddiad o £42 miliwn mewn mannau addysgol. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio yn yr Academi DA gyda fy ffocws ar yr achos busnes newydd yn 2022 ynghylch profiad myfyrwyr.

Supervision

Unedau Ymchwil