Ewch i’r prif gynnwys
 Owen Crawford

Owen Crawford

Rheolwr Dysgu Digidol

Siarad Cymraeg

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Rheolwr Dysgu Digidol, partner Coleg Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Gwaith allweddol/arbenigedd

Amgylcheddau trochi (VR / AR / XR)

Dysgu yn seiliedig ar efelychu

Hwb Cymorth Addysg Ddigidol

Gweithredu Mobius

Bywgraffiad

Yn ystod fy amser yn y Brifysgol, rwyf wedi gweithio mewn rolau Addysg Ddigidol yn yr ysgol a chanolog, yn bennaf yn neu'n gweithio'n agos gydag ysgolion yn y Coleg Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd cyn symud i'm rôl bresennol.

Mae gen i ddiddordeb yn y defnydd priodol, effeithiolrwydd addysgol, a graddioldeb amgylcheddau trochi ar gyfer addysgu ac asesu.  Prosiect allweddol yn y maes hwn yw Ysbyty Rhithwir Cymru, sy’n blatfform traws-Gymru sy’n rhoi addysgwyr wrth wraidd datblygiad cynnwys trochi.

Supervision

Unedau Ymchwil