Ewch i’r prif gynnwys
 Ellie Mayo-Ward

Ellie Mayo-Ward

Rheolwr Ymgysylltu â Myfyrwyr

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Fel Rheolwr Ymgysylltu â Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, rwy'n goruchwylio tîm o arbenigwyr sy'n cefnogi'r gwaith o wella ymgysylltiad ac ymarfer llais myfyrwyr ar draws y sefydliad. Mae hyn yn cynnwys rhoi cymorth i holl staff gwasanaethau academaidd a phroffesiynol weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr, casglu adborth, defnyddio adborth i wella profiad y myfyrwyr, a chau'r ddolen adborth i roi gwybod i fyfyrwyr beth sydd wedi digwydd o ganlyniad. Rwyf hefyd yn gyfrifol am arolygon myfyrwyr sefydliadol (e.e., NSS, PTES, PRES) a'u data.

Gwaith allweddol/arbenigedd

  • Rheoli mecanweithiau adborth sefydliadol, megis yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, a chynnal trosolwg o'r holl arolygon yng Nghaerdydd drwy'r Grŵp Rheoli Arolygon
  • Rhannu adborth/data myfyrwyr ar draws y sefydliad er mwyn gallu gwella profiad y myfyriwr
  • Rheoli prosiectau Llais Myfyrwyr allweddol o dan y Grŵp Llywio Llais Myfyrwyr (fel y prosiect Gwella Modiwlau newydd)
  • Darparu cymorth ymgysylltu â myfyrwyr i staff drwy sesiynau hyfforddiant a DPP pwrpasol

Bywgraffiad

Dechreuais fel Rheolwr Ymgysylltu â Myfyrwyr yng Nghaerdydd ym mis Hydref 2019, gan weithio ar draws pob agwedd ar lais ac ymgysylltiad myfyrwyr i wella profiad myfyrwyr, sef fy angerdd. Dechreuais weithio ym maes Ymgysylltu â Myfyrwyr fel Is-lywydd Addysg yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bournemouth, lle graddiais gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Seicoleg. Ers hynny, mae fy ngyrfa wedi rhychwantu nifer o rolau sy'n canolbwyntio ar Ymgysylltu â Myfyrwyr ar draws sector addysg uwch y DU gan gynnwys mewn Sefydliadau AU yng Nghymru a Lloegr, ac yn HEFCE ac yn ddiweddarach y Swyddfa Myfyrwyr, lle y bûm yn helpu i ddatblygu'r strategaeth ymgysylltu â myfyrwyr sy'n dod i'r amlwg ar gyfer y rheoleiddiwr. Mae fy ngyrfa amrywiol wedi rhoi cipolwg da i mi ar sut mae'r sector yn gweithio'n gyfannol, sydd yn ei dro yn fy helpu i ddeall sut i gael y gorau i fyfyrwyr.

Supervision

Unedau Ymchwil