Ewch i’r prif gynnwys
 Dewi Parry

Dewi Parry

Rheolwr Dysgu Digidol

Siarad Cymraeg

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio fel Rheolwr Dysgu Digidol yn Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd ac rwy'n ymarferydd CMALT ac yn rheolwr achrededig iAct. Rwy'n gweithio gyda chydweithwyr academaidd i ddatblygu cyrsiau ar-lein drwy lwyfannau FutureLearn a Blackboard, cefnogi staff academaidd yn eu defnydd addysgeg o dechnoleg ar gyfer addysgu, dylunio dysgu mewn perthynas â phrofiad myfyrwyr, ac rwy'n cynrychioli'r Academi Dysgu ac Addysgu ar nifer o brosiectau a byrddau ar draws y Brifysgol.

Arbenigeddau

Addysg ddigidol, technolegau dysgu, dysgu cyfunol, dylunio dysgu, e-asesu, cyrsiau ar-lein agored enfawr (MOOCs), galluoedd digidol, cyrsiau ar-lein, profiad myfyrwyr a rheoli newid sefydliadol.

Cyhoeddiadau

Dewi Parry, Karl Luke a Matt Smith 2017. Prosiect Phoenix – Dysgu Rhyngweithiol. Cyflwynwyd yn: Cynhadledd Flynyddol ALT 2017, Lerpwl, DU, 5 – 7 Medi 2017.

Dewi Parry, Simon Horrocks, Caroline Lynch, Hannah Doe, 2021. Arwain newid sefydliadol mewn addysg ddigidol: o ymateb brys i sylfeini trawsnewid strategol. Cyflwynwyd yn: Cynhadledd Flynyddol ALT 2021, Ar-lein, 07-09 Medi 2021.

Bywgraffiad

Cyfrifoldebau rôl

Rwyf ar hyn o bryd yn gweithio fel Rheolwr Dysgu Digidol yn Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd. Rwy’n gweithio gyda chydweithwyr academaidd i ddatblygu cyrsiau ar-lein trwy FutureLearn a Blackboard, ac yn cefnogi staff academaidd yn eu defnydd pedagogaidd o dechnoleg ar gyfer dylunio addysgu a dysgu mewn perthynas â phrofiad myfyrwyr. Rwy'n cynrychioli'r Academi Dysgu ac Addysgu ar sawl prosiect a bwrdd ar draws y Brifysgol, ac rwy'n Aelod Ardystiedig o'r Gymdeithas Technoleg Dysgu (CMALT).

Arbenigeddau

Addysg ddigidol, technolegau dysgu, dysgu cyfunol, dylunio dysgu, e-asesu, agoriad enfawr cyrsiau ar-lein (MOOCs), galluoedd digidol, cyrsiau ar-lein, profiad myfyrwyr a rheoli newid sefydliadol.

Cyhoeddiadau

Dewi Parry, Karl Luke and Matt Smith 2017. The Phoenix Project – Interactive Learning. Presented at: ALT Annual Conference 2017, Liverpool, UK, 5 – 7 September 2017

Dewi Parry, Simon Horrocks, Caroline Lynch, Hannah Doe, 2021. Leading institutional change in digital education: from emergency response to the foundations of strategic transformation. Presented at: ALT Annual Conference 2021, Virtual, 07-09 September 2021.

Supervision

Unedau Ymchwil