Ewch i’r prif gynnwys
 Kamila Brown

Kamila Brown

Cynorthwyydd Technoleg Dysgu

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Gall fy rolau fel Cynorthwyydd Technoleg Dysgu yn y ganolfan, sy’n rhan o’r Tîm Cymorth Addysg Ddigidol yn Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd, fod yn eithaf amrywiol, fodd bynnag, mae’n canolbwyntio’n bennaf ar ddarparu cymorth ac arweiniad ar ddefnyddio systemau technoleg dysgu i gydweithwyr yng Ngholegau, Ysgolion a Gwasanaethau Proffesiynol yn y Brifysgol.

Gwaith allweddol/arbenigedd

  • O ddydd i ddydd rwy'n rhoi cymorth a help i ddatrys materion sy'n ymwneud ag addysg ddigidol a llwyfannau cysylltiedig
  • Mewn cydweithrediad â chydweithwyr eraill yn y Tîm Addysg Ddigidol, rwy’n cyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau sy’n ymwneud â chynnal adnoddau ar-lein ar gyfer staff academaidd a myfyrwyr sy’n ymwneud ag addysg ddigidol
  • Rwy’n darparu cymorth i staff gwasanaethau academaidd a phroffesiynol mewn Ysgolion a Cholegau i ddatblygu eu harbenigedd mewn addysg gyfunol ac ar-lein
  • Rwy'n cefnogi'r adran gyda mentrau dysgu â chymorth technoleg a gwaith prosiect

Bywgraffiad

Ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn 2011 fel Cynorthwyydd Llyfrgell rhan-amser gyda'r nos ac ar benwythnosau yng Ngwasanaeth Llyfrgell y Brifysgol. Daeth fy ngyrfa yn ei blaen yn gyflym a deuthum yn Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell/Cynorthwyydd Cymorth TG amser llawn a bûm yn gweithio’n bennaf yn un o’r safleoedd mwyaf ar Gampws Cathays – Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol am 8 mlynedd. Deuthum yn llyfrgellydd cymwysedig hefyd – derbyniais fy ngradd MA mewn Rheoli Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth trwy ddysgu o bell ym Mhrifysgol Sheffield.

Fe wnaeth fy mhrofiad, fy astudiaethau yn ogystal â diddordeb mewn llythrennedd digidol ac ochr TG darparu gwasanaeth o fewn gwasanaethau gwybodaeth, fy helpu i gael fy rôl bresennol fel Technolegydd Dysgu.

Supervision

Unedau Ymchwil