Ewch i’r prif gynnwys

David Crowther

Swyddog Cefnogi Technoleg Ddysgu

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Fel Swyddog Cefnogi Technoleg Dysgu, rwy'n gweithio'n bennaf i'r hyb cymorth fel rhan o'r Tîm Cefnogi Addysg Ddigidol yn Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.  Mae fy swydd yn hynod amrywiol, ac rwy'n gwneud ychydig o bopeth.  Rwy'n gweithio gyda chydweithwyr yn yr academi ac ar draws y brifysgol, gan weithredu a chefnogi ystod o brosiectau/mentrau dysgu drwy gyfrwng technoleg a gynlluniwyd i wella profiad dysgu'r myfyrwyr.  Rwy’n darparu cyngor, arweiniad a chymorth addysgegol a thechnolegol i ddatblygu arbenigedd ac arferion gorau wrth fabwysiadu a chymhwyso offer a thechnolegau dysgu priodol sy'n gwella cwricwla ac yn sicrhau profiad dysgu rhagorol i fyfyrwyr.

Gwaith allweddol/arbenigedd

  • Cymorth, cyngor ac arweiniad o ddydd i ddydd mewn ymateb i ymholiadau sy'n ymwneud ag addysg ddigidol a dderbynnir drwy'r ganolfan gymorth
  • Gweithredu a chefnogi ystod o brosiectau/mentrau dysgu drwy gyfrwng technoleg ar draws y brifysgol, gan ddarparu cyngor technolegol ac addysgeg
  • Creu adnoddau, canllawiau a deunyddiau ar-lein o ansawdd uchel sy'n hygyrch, sy'n diwallu anghenion staff a/neu fyfyrwyr academaidd ac yn dangos arferion gorau mewn dysgu â chymorth technoleg
  • Dylunio, cyflwyno a chefnogi cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus ar-lein, cyfunol ac wyneb yn wyneb i staff a/neu fyfyrwyr ar themâu sy'n ymwneud ag addysg ddigidol

Bywgraffiad

Rwy’n gweithio i Brifysgol Caerdydd yn ysbeidiol ers dros 10 mlynedd mewn sawl rôl.  Dechreuais fel technegydd cymorth TG yn Ysgol y Gyfraith yn 2010 lle roeddwn yn gweithio am 4 blynedd, yn cynnal systemau TG yr ysgol, ac yn darparu cymorth technegol o ddydd i ddydd i staff a myfyrwyr.  Yn 2014 cymerais seibiant gyrfa a symud i Japan i addysgu Saesneg, gan fwriadu aros am 1 flwyddyn yn unig ar y dechrau, ond ymestyn fy arhosiad i nes at 4.  Dysgais yn ysgolion uwchradd elfennol ac iau y wladwriaeth fel athro iaith cynorthwyol, gan gyflwyno dosbarthiadau ochr yn ochr ag athro Saesneg Siapaneaidd.  Yn ystod fy mlwyddyn olaf, gweithiais i mewn ysgol beilot a oedd yn treialu ac yn ymgorffori technoleg addysgol yn eu cwricwlwm.  Dychwelais i'r DU a Phrifysgol Caerdydd yn 2018, i'm proffesiwn blaenorol fel technegydd cymorth TG, y tro hwn yn yr Ysgol Meddygaeth.  Arweiniodd awydd i ddod â fy nghefndir TG a'm profiad o addysgu at ei gilydd yn Japan i chwilio am gyfleoedd gyrfaol ynglŷn â dysgu drwy wella technoleg.  Ar ôl ychydig o flynyddoedd gyda TG y Brifysgol, ym mis Hydref 2020 cyflwynodd cyfle i ymuno â'r Tîm Addysg Ddigidol ei hun ac nid wyf erioed wedi edrych yn ôl. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel Swyddog Cefnogi Technoleg Dysgu, i'r hyb cymorth fel rhan o'r Tîm Cefnogi Addysg Ddigidol yn Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.  Yn ogystal â darparu cymorth, cyngor ac arweiniad o ddydd i ddydd mewn ymateb i ymholiadau sy'n ymwneud ag addysg ddigidol a dderbynnir drwy'r ganolfan gymorth, rwy'n gweithio gyda chydweithwyr yn yr academi ac ar draws y brifysgol, gan weithredu a chefnogi ystod o brosiectau/mentrau dysgu drwy gyfrwng technoleg a gynlluniwyd i gwella profiad dysgu'r myfyrwyr.

Supervision

Unedau Ymchwil